Reklama

14. septembra 2015

Zákon NR SR č.147/2001 Z.z. o reklame novelizovaný zákonom č. 525/2005 Z.z. novelizovamý zákonom č. 102/2007 Z.z.

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zn-147_2001-o-reklame.pdf“ save=“0″] [gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/525_2005.pdf“ save=“0″] [gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/102-2007-Zbierka.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Zákon č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zakon_o_audiovizualnom_fonde.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Zákon NR SR č.308/2000 Z.z o vysielaní a retransmisii novelizovaný zákonom č. 206/2002 Z.z.

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zákon-308-2000.pdf“ save=“0″]   http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/206_2002.pdf
14. septembra 2015

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/114/ES z 12.decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie)

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Smernica-EP-2006-114-ES-3.pdf“ save=“0″]
Slovenčina