Zákon NR SR č.147/2001 Z.z. o reklame novelizovaný zákonom č. 525/2005 Z.z. novelizovamý zákonom č. 102/2007 Z.z.

Slovenčina