Značkám záleží na tých, ktorí potrebujú pomoc

Slovenčina