ZNAČKOVÍ VÝROBCOVIA SA NA NOVÝ ROK POZERAJÚ OPTIMISTICKY, NEISTOTU VZBUDZUJE NEPREDVÍDATEĽNÁ LEGISLATÍVA A HROZBA CENOVEJ VOJNY

Slovenčina