Podľa prieskumu medzi manažérmi značkových výrobcov, spotrebitelia si viac uvedomujú pridanú hodnotu

V Bratislave 19. apríla 2021

Podľa prieskumu medzi manažérmi značkových výrobcov, dôvera Slovákov voči značkovým výrobkom sa za uplynulých 25 rokov zmenila k lepšiemu. Takmer dve tretiny, 63,7% si myslí, že sa vnímanie zmenilo k lepšiemu, 18,2% si myslí, že sa nezmenilo a podľa 18,2% sa zmenilo k horšiemu.

Spotrebitelia si podľa respondentov uvedomujú pridanú hodnotu značkových výrobkov v porovnaní s neznačkovým. Takýto názor majú dve tretiny opýtaných, pričom 25% s týmto výrokom súhlasí úplne a 41,7% s ním skôr súhlasí. Len jedna tretina (33,3%) si myslí, že spotrebitelia si tento rozdiel skôr neuvedomujú.

Odhad na ďalšie obdobie je jednoznačne pozitívny, keď 75% manažérov značkových výrobcov je presvedčených, že vnímanie značkových výrobkov na Slovensku sa v najbližších piatich rokoch zmení k lepšiemu a podľa 25% sa nezmení. Žiaden z respondentov si nemyslí, že by sa vnímanie mohlo zmeniť k horšiemu. Prieskum bol realizovaný medzi top manažérmi členských spoločností Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktoré vzniklo presne pred 25 rokmi, 19. apríla 1996.

„Sú to práve značkoví výrobcovia, ktorí prichádzajú s iniciatívami v oblasti udržateľného podnikania, ochrany životného prostredia alebo rovnakého prístupu ku každému – či už zamestnancovi alebo zákazníkovi. Členovia SZZV myslia pri tom na základnú misiu značkových výrobcov – dodávať najvyššiu možnú kvalitu pri naplnení očakávaní spotrebiteľov,“ hovorí predseda predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Martin Mittner.

Zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom podnikajú členovia SZZV, potvrdzuje aj zistenie, že všetci členovia združenia už majú (86%) alebo pripravujú špeciálny program na znižovanie dopadov svojho podnikania na životné prostredie a klimatickú zmenu.

„Za uplynulých 25 rokov sa SZZV stalo rešpektovaným hlasom výrobcov a dovozcov značkových výrobkov na Slovensku a pozitívne ovplyvňuje prostredie smerom k zdravému podnikateľskému prostrediu. Združenie medzi svojimi členmi zahŕňa spoločnosti od A ako AlfaBio, ktorá je významným domácim producentom a exportérom potravín na rastlinnej báze, až po Z ako Zott, ktorý je dovozcom potravín na Slovensko,“ popisuje situáciu výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Aj samotné združenie si uvedomuje svoju úlohu pri pozitívnom rozvoji Slovenska. Z tohto dôvodu len v uplynulom období realizovalo viacero projektov, či už  samostatne alebo s partnerskými subjektami ako napríklad podporu vzdelávania na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (nižšie), lokalizáciu kampane Držte kapsule mimo detí, národnú kampaň Nekur fejky alebo šírenie povedomia o potláčaní rodových stereotypov v reklame Unstereotype.

Slovenské združenie pre značkové výrobky združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku priamo zamestnávajú viac ako 7 tisíc zamestnancov. Ďalšie pracovné miesta vznikajú v oblasti subdodávateľov, logistiky a distribúcie ako aj reklamy. Tržby členských spoločností na Slovensku spolu za rok 2019 boli viac ako 1,3 miliardy EUR a výdavky na reklamu na Slovensku viac ako 330 miliónov EUR.

SZZV je členom medzinárodných združení ako Európske značkové združenie AIM, Svetová federácia zadávateľov reklamy WFA, Cosmetics Europe, Európska asociácia výrobcov čistiacich prostriedkov AISE, Európske združenie pre obaly a životné prostredie Europen a Európska aliancia pre potraviny na rastlinnej báze. Na Slovensku pôsobí ako člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Rady pre reklamu. V združení pôsobia sekcie pre potraviny, kozmetiku, čistiace prostriedky, detskú výživu, potraviny na rastlinnej báze, tabakové výrobky, životné prostredie a ochranu duševného vlastníctva.