2009

10. septembra 2015

Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neslorších predpisov

(Návrh) Zákon z … 2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších […]
10. septembra 2015

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.438/2006 o nežiadúcich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č.430/2007 Z.z.

Návrh NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z …………….. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení […]
10. septembra 2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

Návrh   Zákon   z …………. 2009,   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady […]
Slovenčina