Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) vítajú dnes zverejnenú výzvu (letter of formal notice) Európskej komisie, ktorá pomenúva konkrétne námietky voči zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami spolu s nepriamou novelou zákona o potravinách. Menovaná legislatíva je vo viacerých bodoch v rozpore s právom Európskej únie a má byť zabezpečená náprava. Obchodníci aj výrobcovia okamžite po prijatí uvedenej legislatívy predchádzajúcim parlamentom vyzývali k náprave. Bývalá vláda námietky nevypočula. Preto sa SAMO a SZZV obrátili v lete 2019 na Európsku komisiu so žiadosťou o preskúmanie súladu týchto predpisov s právom Európskej únie.

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, Martin Krajčovič hovorí:

„Konanie Európskej komisie svedčí o tom, že v minulom volebnom období boli na Slovensku prijímané protiprávne predpisy, ktoré žiaľ platia dodnes. Tento stav je potrebné zmeniť čo najrýchlejšie. Preto si aj ceníme, že súčasná vláda aj cez Lex Korona prichádza s návrhom nápravy niektorých protiprávnych rozhodnutí z minulosti razantne, od začiatku volebného obdobia. Zároveň veríme, že v tom bude vláda pokračovať, aby sa odstránil protiprávny stav aj v ďalších opatreniach, kde Európska únia konštatuje rozpor s európskym právom.“

Výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher hovorí:

„Vítame, že podobne ako my, aj Európska komisia konštatuje porušenie práva Európskej únie pri zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Preto veríme, že minister pôdohospodárstva a  vláda čoskoro predložia do parlamentu novelu zákona, ktorou pretrvávajúci stav porušujúci princípy jednotného trhu EÚ bezodkladne napravia.“

Voči jednotlivým ustanoveniam zákona vystúpil ešte vo februári 2019 prezident SR Andrej Kiska, keď využil svoje právo veta. Zároveň skupina poslancov z politických strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sloboda a solidarita (SaS), podali v máji 2019 v tejto veci podnet na Ústavný súd. Dnes zverejnená výzva Európskej komisie (letter of formal notice) ako prvý oficiálny krok konania (infrigementu) Európskej komisie znamená oficiálnu výzvu členskému štátu, aby zabezpečil nápravu predmetnej legislatívy.

SAMO a SZZV spoločne apelujú na vládu SR a Národnú radu SR, aby v čo najkratšom čase zabezpečili nápravu aj v prípade ďalších namietaných ustanovení zákonov schválených minulou vládou, ktoré EK namieta. Zároveň v prípade potreby ponúkajú štátu plnú súčinnosť pri príprave zmien, ktoré odstránia protiprávny stav v existujúcej slovenskej legislatíve.

O SAMO

Slovenská aliancia moderného obchodu (www.modernyobchod.sk) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT a TERNO real estate. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.

O SZZV

Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. Združenie, ktoré vzniklo v apríli 1996, je členom Európskeho značkového združenia AIM, Cosmetics Europe, Asociácie výrobcov detergentov (AISE), Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA) a na Slovensku Republikovej únie zamestnávateľov a Rady pre reklamu. Vo februári 2019 sa so SZZV zlúčilo Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie Slicpen, člena Európskej koalície pre obaly a životné prostredie Europen.