Slovenské združenie pre značkové výrobky sa malo možnosť prezentovať 18. septembra 2015 na Dni colníkov. 

S podporou členov Philip Morris, Pepsi, Dr. Oetker, Unilever a Nestle SZZV prezentovalo stovkám návštevníkov bratislavského Hlavného námestia okrem iného riziká, ktoré predstavujú napodobeniny pre spotrebiteľov. Na podujatí združenie uviedlo informačnú brožúru pripravenú v spolupráci s Finančnou správou.

Touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým zapojeným spoločnostiam.

Foto: SZZV a Finančná správa