­

PODPORA PREDAJA ZNAČKOVÝCH VÝROBKOV

 

Názov projektu : PODPORA PREDAJA ZNAČKOVÝCH VÝROBKOV
 

 

Zadávateľ: Slovenské združenie pre značkové výrobky

 

 

Cieľ:

 

Cieľom výberového konania je výber dodávateľa, ktorý navrhne na […]

Vyhodnotenie

“Mačka vo vreci“

Kampaň Slovenského združenia pre značkové výrobky

Východiská

členovia SZZV v poslednom štvrťroku 2010 definovali potrebu komunikovať so spotrebiteľmi nevýhody a nebezpečenstvá spojené […]