Slovenské združenie pre značkové výrobky víta ideu vládnej koalície na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na detskú výživu a plienky. Zníženie sadzby podľa združenia pomôže nielen domácnostiam s najmenšími deťmi, ale oveľa viac slovenskému obchodu v konkurovaní cezhraničným nákupom.

Podľa marketingových analýz členov združenia sú priemerné ročné výdavky na detské plienky vo výške 500 EUR. Výdavky na detskú výživu vrátane dojčenského mlieka pre dieťa vo veku od šesť do 18 mesiacov sú v priemere 650 EUR. Znížením sadzby DPH z 20 na 10 percent by sa ročné výdavky domácností mohli znížiť o približne 100 EUR.

Detská výživa a plienky, ktoré vládna koalícia uvažuje zaradiť na zoznam produktov s nižšou sadzbou DPH, majú už dnes nižšiu sadzbu v susedných krajinách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko) a čo zvyšuje motiváciu k väčším, rodinným nákupom v zahraničí.

„Sme presvedčení, že navrhované opatrenie bude mať pozitívny efekt na nákupné správanie Slovákov a tak pozitívne ovplyvní výber daní na Slovensku,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

SZZV dlhodobo poukazuje na to, že Slovensko má najvyššiu dať z pridanej hodnoty na potraviny v regióne a jednu z najvyšších v Európskej únii. „Keďže evidujeme zlepšujúcu sa situáciu vo výbere daní na Slovensku, považujeme za najvyšší čas vážne sa zaoberať plošným znížením DPH na potraviny, aby sa tak eliminovali dôvody pre cezhraničné nákupy, ako aj využívanie online platforiem, ktoré u nás neodvádzajú dane,“ dodáva za združenie Tuchscher.

Súčasťou Slovenského združenia pre značkové výrobky je sekcia pre detskú výživu, ktorá zastupuje kľúčových hráčov tohto segmentu na Slovensku, a zároveň výrobcovia produktov starostlivosti o detskú hygienu.