Topmanažéri značkových výrobcov na Slovensku majú pozitívne očakávania pre rok 2019. Podľa prieskumu realizovanom v druhom januárovom týždni, až 89% z nich očakáva, že rok 2019 bude na Slovensku skôr pozitívny a 11% úplne pozitívny. Žiaden z respondentov nekonštatoval neutrálne alebo negatívne očakávania pre tento rok.

„Topmanažéri značkových výrobcov na Slovensku majú pozitívne očakávania napriek tomu, že konštatujú obavy spojené so zavádzaním nesystémových legislatívnych opatrení, ktoré neprispievajú stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia,“ konštatoval na základe individuálnych odpovedí z prieskumu, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Ako konštatovali respondenti prieskumu, viac ako 22% očakáva zvyšovanie počtu zamestnancov a 77% zachovanie súčasného stavu. Žiaden z respondentov neočakáva znižovanie počtu zamestnancov.

„Pracovné miesta u značkových výrobcov znamenajú významnú pridanú hodnotu pre samotných zamestnancov a to nielen z pohľadu jej nadpriemernej výšky, ale aj vďaka ďalším benefitom a osobnému rozvoju, na ktoré sa tieto spoločnosti zameriavajú,“ uviedol s odvolaním sa na socio-ekonomickú dopadovú štúdiu pôsobenia značkových výrobcov na Slovensku Ľubomír Tuchscher.

Topmanažéri značkových výrobcov hodnotili pozitívne aj ukončený rok 2018, pričom až 89% ho hodnotilo skôr pozitívne a 11% úplne pozitívne. Žiaden z respondentov nekonštatoval neutrálne alebo negatívne hodnotenie.

Do prieskumu boli zapojené všetky členské spoločnosti SZZV, pričom na prieskum odpovedali osoby zodpovedné priamo za riadenie týchto spoločností.