Bratislava, 5. januára 2021

Napriek mimoriadne náročným podmienkam hodnotia top manažéri značkových výrobcov uplynulý rok skôr pozitívne. Očakávania na rok 2021 majú optimistické. Vyplýva to z pravidelného prieskumu, ktorý realizovalo už tretíkrát Slovenské združenie pre značkové výrobky medzi riaditeľmi členských spoločností.

Rok v znamení obmedzení spôsobených šírením pandémie covid-19 vyvolal enormný tlak  na plynulý systém zásobovania výrobkami. Napriek úvodnej obave dopyt slovenských domácností nezaznamenal zásadný pokles. Navyše obdobie, keď Slováci zostali doma, vytvorilo dopyt po inovatívnych produktoch a zdravšom životnom štýle. Druhá polovica roka, kedy mnohí zmenili svoje dovolenkové plány, viedla k tomu, že ušetrené prostriedky použili na značkový tovar s vyššou pridanou hodnotou. Z pohľadu prevádzky svojich spoločností boli značkoví výrobcovia na systém práce z domu pripravení, táto výzva ich zásadne neprekvapila. Komplikácie však vznikli obmedzením pohybu tovarov ako aj osôb cez hranice, keďže mnohí manažéri zodpovedajú za riadenie spoločností vo viacerých krajinách.

V prieskume SZZV na otázku hodnotenia roka 2020 uviedli top manažéri členských spoločností

 • Úplne negatívne: 0%
 • Skôr negatívne: 0%
 • Ani pozitívne ani negatívne: 41,7 %
 • Skôr pozitívne: 16,7 %
 • Úplne pozitívne: 41,7 %

Napriek neistote so zastavením šírenia covid-19 sú očakávania na rok 2021 pozitívne, aj keď miera pozitívneho očakávania je nižšia ako na začiatku roka 2020. Popri otázkach spojených s epidémiou, uviedli top manažéri značkových výrobcov aj neistotu dopadov niektorých legislatívnych zmien, napríklad v obalovej oblasti alebo rastúcu neistotu spotrebiteľov. Za kľúčové príležitosti považujú respondenti prieskumu rozvoj nových kategórií a dopyt zákazníkov po produktoch so zníženým dopadom na životné prostredie.

Očakávania top manažérov značkových výrobcov na rok 2021.

 • Úplne negatívne: 0%
 • Skôr negatívne: 0%
 • Ani pozitívne ani negatívne: 8,3%
 • Skôr pozitívne: 83,3%
 • Úplne pozitívne: 8,3%

Značkoví výrobcovia očakávajú v roku 2021 zachovanie rovnakého počtu zamestnancov, ako mali v roku 2020.

 • Znižovanie počtu zamestnancov: 16,7%
 • Zachovanie súčasného stavu: 75,0%
 • Zvyšovanie počtu zamestnancov: 8,3%

Odpovede na rovnakú otázku na začiatku roka 2020 boli mierne pozitívnejšie, čo je spôsobené obdobím, ktorým prechádza celý svet.

SZZV sa prvýkrát pýtalo svojich členov aj na ich očakávania zmeny reklamných výdavkov na rok 2021. V rámci odpovedí prevládal mierny optimizmus.

 • Očakávanie znižovania výdavkov: 33,3%
 • Očakávanie zachovania súčasného stavu: 33,3%
 • Očakávanie zvyšovanie výdavkov: 33,3%

Podľa analýz cenníkových výdavkov na reklamu (podľa dát TNS Kantar) tvoria výdavky na reklamu členov SZZV viac ako tretinu miliardy EUR ročne.

Vzhľadom na fungovanie v režime home office sa v prieskume top manažéri značkových výrobcov vyjadrili aj k svojim očakávaniam na návrat do kancelárií. Väčšina však očakáva, že sa tak stane až v druhej polovici roka.

 • Homeoffice sme nezavádzali: 0%
 • Očakávaný návrat od januára 2021: 0%
 • Očakávaný návrat v prvom kvartáli: 8,3%
 • Očakávaný návrat v druhom kvartáli: 33,3%
 • Očakávaný návrat v druhom polroku: 58,3%
 • Systém homeoffice nebudeme meniť: 0%

„Aj tento prieskum ukázal, že značkoví výrobcovia udávajú trend v mnohých oblastiach. Napriek okolnostiam majú pozitívne nastavenie na cieľ, sú schopní rýchlej reakcie a adaptácie na nové podmienky a spája ich aj úprimný záujem o udržiavanie zamestnanosti a investícií,“ komentoval prieskum výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.