WFA zverejnila shortlist na Globálneho marketéra roka 2018 (Global Marketer of the Year)

Slovenčina