Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) je mimoriadne prekvapené návrhom Vyhlášky, ktorá bez odbornej diskusie v čase letných prázdnin nastavuje reštriktívne pravidlá pre školské bufety s platnosťou už od začiatku nového školského roka. Navyše, Ministerstvo zdravotníctva SR túto problematiku nerieši formou zákona, ale len vyhlášky a tak minimalizuje možnosť verejnej diskusie.

„Naše združenie navrhlo spoluprácu Ministerstvu zdravotníctva SR v oblasti boja s obezitou. V predloženej vyhláške nám chýbajú preukázané dôkazy, že sa ňou podarí zvrátiť obezitu u slovenských detí. Vieme však, že prijatím takejto vyhlášky sa nezmení životný štýl ani všeobecná kvalita a zloženie stravy, ktorú konzumujú deti a mládež, čo je hlavnou príčinou nárastu obezity,“ hovorí Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Keďže navrhovaná vyhláška taxatívne vymenováva približne 80% sortimentu bežných bufetov, ktoré vo vyváženej strave môžu byť aj naďalej štandardným doplnkom stravy detí a mládeže, máme za to, že schválenie návrhu vyhlášky by viedlo už od jesene tohto roka k uzavretiu bufetov v zariadeniach pre deti a mládež, ktoré sa nachádzajú nielen na školách, ale aj v školských internátoch a kluboch mládeže. „Podľa našich odhadov by tak o prácu prišlo nielen 1500 predavačov, ale spolu s dodávateľmi v oblasti výroby a distribúcie potravinárskeho tovaru by o prácu mohlo prísť niekoľko tisíc Slovákov pôsobiacich prevažne v domácich malých a stredných podnikoch,“ dodáva Tuchscher.

SZZV vyzýva ministra zdravotníctva, aby stiahol návrh vyhlášky o školských bufetoch ušitý horúcou ihlou a otvoril priestor pre širokú diskusiu o boji s obezitou s cieľom podporiť aktívny životný štýl detí a mládeže.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996 a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií.

 

Kontakt pre médiá

Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV, szzv@szzv.sk , 0914 391 375