Bratislava 12. marec 2015 – Výrobcovia značkových výrobkov chcú transparentnejšie podmienky v systéme odpadového hospodárstva než platia dnes. Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV)  preto vyzýva Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala taký zákon o odpadoch, ktorý by sprehľadnil systém a dostal by Slovensko na úroveň krajín Európskej únie.

Členovia SZZV sú presvedčení, že odďaľovanie nevyhnutných zmien by nápravu prostredia odpadového hospodárstva len predražovalo. „Naše členské spoločnosti patria medzi zodpovedné subjekty, ktoré sú pripravené na prevzatie rozšírenej zodpovednosti pôvodcu odpadu tak, ako sú toho svedkami v krajinách Európskej únie. Chceme, aby sa vyčistil systém od podvodov, na ktoré doplácame vyššími nákladmi a vyššou mierou skládkovania,“ vyhlásil výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

SZZV sa zúčastnilo pripomienkového konania k zákonu o odpadoch, o ktorom v súčasnosti rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky. Podľa združenia zmeny, ktoré predložený zákon prináša, predstavujú skôr zlepšenie súčasnej situácie než jej zhoršenie. „Slovensko potrebuje zvýšiť mieru triedenia odpadu a zároveň zvýšiť recykláciu, ktorá je na nevyhovujúcej úrovni,“ dodal Ľubomír Tuchscher.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. Cieľom SZZV je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov značkových výrobkov v oblastiach, ktoré majú vplyv na výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov. Združenie vykonáva činnosť na celom území Slovenskej republiky. SZZV vznikol v roku 1996 a je členom viacerých svetových a európskych združení značkových výrobkov.

Kontakty pre médiá:

Ľubomír Tuchscher, Slovenské združenie pre značkové výrobky – lubomirt@neo.sk / 0911 705 150