Vďaka kampani S malou pomocou k veľkej radosti pomôže Slovenský Červený kríž deťom v hmotnej núdzi

Slovenčina