Na Slovensku rastie využívanie umývačiek riadu

A.I.S.E (Medzinárodná asociácia pre detergenty a čistiace prostriedky, ktorej členom je Slovenské združenie pre značkové výrobky – SZZV) zverejnila výsledky pravidelného celoeurópskeho prieskumu spotrebiteľského správania, ktorý bol realizovaný aj na Slovensku. Tento prieskum sa realizuje každé tri roky, a je venovaný spotrebiteľským návykom a očakávaniam. Aktuálny prieskum zisťoval údaje v 23 krajinách na vzorke viac ako 4600 ľudí.

Upratujeme častejšie ako európsky priemer

Z prieskumu vyplynula skutočnosť, že za ostatné obdobia sa zvýšila miera využívania umývačiek riadu. Celkovo v rámci Európy viac ako 64% domácnosti vlastní a pravidelne využíva umývačku riadu. V tomto smere došlo k nárastu oproti minulosti o 4 percentuálne body. Z celkovej frekvencie za týždeň sa v priemere plne naplnená umývačka spustí až 4,4 krát. Z prieskumu vyplynulo, že umývačky riadu v rámci Európy napĺňame najčastejšie na 92% kapacity. Na Slovensku využíva umývačky 38% domácnosti. Slováci mierne častejšie spúšťajú svoje umývačky a to v priemer 5,1 krát za týždeň, z toho 46% umývačku spúšťa keď je naplnená takmer celkom alebo aspoň na tri štvrtiny.

Na porovnanie pokiaľ ide o upratovanie v rámci domácnosti, sme na tom mierne lepšie ako priemer Európy. Klasické vysávanie v domácnosti aspoň raz za týždeň vykonáva 84% Európanov, pričom na Slovensku je to 87% ľudí. Aspoň raz denne sa vysáva v 8% slovenských domácností, čo je mierne viac ako priemer EU (7%).

„Realizovaný európsky prieskum ukazuje, že čistota je kľúčovým aspektom toho, aby sme sa niekde cítili dobre. A to platí tak pre domácnosť, ako aj keď si vyjdeme do reštaurácie alebo prespíme v hoteli. V tomto ohľade sú Slováci náročnejší ako priemer Európy,“ komentuje výsledky prieskumu výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Pokiaľ ide o motiváciu k nákupu čistiacich prostriedkov, stále sú najzaujímavejšie akcie. Rozhodujú u 71% spotrebiteľov v rámci EÚ a 74% v rámci Slovenska. Obdobne vysoko hodnotíme aj značku (60%) a bezpečnosť (57%). Pre Slovákov je ďalej dôležitá aj vôňa prostriedku (80%), malé množstvo potrebné na jedno umytie (67%) ako aj jednoduchosť použitia, či forma prostriedku (69%).

Otázky udržateľnosti a životného prostredia, žiaľ zaostávajú, hoci aj tu je mierný nárast oproti minulosti. Dnes 37% spotrebiteľov na Slovensku zaujíma, či obal je možné recyklovať, v rámci Európy je to 40% opýtaných.

Čistota a hygiena v kuchyni pre Európanov je veľmi dôležitá. Dokonca 94% považuje čistotu riadov tak dôležitú ako samotnú kvalitu potravín, ktoré konzumujú, a to nielen v rámci domácnosti, ale aj v reštauráciách, hoteloch, či v nemocniciach.

Medzi spotrebiteľmi došlo k nárastu počtu tých, ktorí zámerne hľadajú na čistiacich prostriedkoch informácie ohľadom životného prostredia a udržateľnosti. Až 51% využíva na umývačke programy šetriace vodu, pričom 33% pravidelne kupuje a využíva udržateľné čistiace prostriedky.

Uvedené informácie pochádzajú z veľkého Európskeho spotrebiteľského prieskumu realizovanom AISE. SZZV z tohto prieskumu spracovalo tlačovú správu k téme prania a využívania pracích prostriedkov (25.6.2018) a vydalo infografiku.

O prieskume A.I.S.E.

Od roku 2008 Medzinárodná asociácia pre detergenty a čistiace prostriedky (A.I.S.E.) realizuje každé tri roky pravidelný paneurópsky prieskum spotrebiteľských návykov. Najnovší prieskum prebiehal v októbri a novembri minulého roka. Zapojilo sa doň 23 európskych krajín. Z každej krajiny minimálne 200 ľudí, spolu odpovedalo viac ako 4 600 respondentov, mužov aj žien vo veku 18-65 rokov. Prieskum zisťoval, ako spotrebitelia vnímajú trvalú udržateľnosť vo všeobecnosti, aké sú ich očakávania v tomto smere a taktiež, aké sú ich návyky a postupy spojené s praním, umývaním riadu, čistotou a hygienou ako v domácnostiach, tak vo verejných priestranstvách.