V NÁROKOCH NA ČISTOTU A HYGIENU SÚ SLOVÁCI NÁROČNEJŠÍ AKO JE EURÓPSKY PRIEMER

Slovenčina