Členovia A.I.S.E. – Medzinárodnej asociácii pre detergenty a čistiace prostriedky –  pristupujú k bezpečnosti detí s veľkou zodpovednosťou už niekoľko rokov. Podmienky sa od prvého júna tohto roku oficiálne sprísnili aj na európskej úrovni. Národné toxikologické informačné centrum Univerzitnej nemocnice Bratislava apeluje aj na zodpovednosť rodičov.

Od 1. júna 2015 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej komisie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť pri používaní kapsulových pracích prostriedkov v domácnosti. Cieľom regulácie je zmenšiť riziko v spojitosti s deťmi – znížiť počet nehôd, ktoré vznikajú prevažne z náhodného požitia kapsúl.

Opatrenia Európskej únie vychádzajú z iniciatív, ktoré spoločnosti z odvetvia dobrovoľne implementovali do svojho zodpovedného podnikania už na konci roka 2012.

Pre spoločnosti vyrábajúce detergenty a čistiace prostriedky je bezpečnosť prvoradá. V rámci dobrovoľných iniciatív sa členovia A.I.S.E zaviazali používať bezpečnostné etikety, zmenili otvárací systém balení na dvojstranový, aby znemožnili ich otvorenie deťmi a spustili edukačnú kampaň pod názvom Uchovávajte kapsuly mimo dosahu detí (keepcapsfromkids.eu/).

Používanie kapsúl samé o sebe nebezpečné nie je

Kapsuly sú vyrábané v súlade s relevantnými právnymi predpismi a ich bezpečnosť je pred uvedením na trh dôkladne testovaná. V prípade, že sú kapsuly používané podľa pokynov výrobcu, spotrebiteľ vôbec neprichádza do kontaktu s pracím prostriedkom. Problém vzniká, keď sa kapsuly dostanú do rúk malým deťom.

„Pre deti je prirodzené, že svoj svet spoznávajú ústami. Pokiaľ sa dostanú do kontaktu s pracími kapsulami, môže prísť k ich požitiu a následnej intoxikácii. Napriek iniciatívam spoločností z odvetvia a novej európskej regulácii, v otázke zodpovednosti zohrávajú dôležitú úlohu hlavne rodičia. Aby sa zabránilo incidentom je dôležité dodržiavať pokyny na etiketách a podobné výrobky skladovať na bezpečnom mieste mimo dosahu detí,“ upozorňuje  PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH z Národného toxikologického informačného centra.

Podľa najnovšieho nariadenia Európskej komisie, musia byť výrobky uvedené na trh po 1. júni tohto roka balené v nepriesvitných obaloch, bezpečne uzatvárateľné a odolné proti otvoreniu deťmi. Taktiež musia obsahovať nápis „Skladovať mimo dosahu detí.“ Povrch kapsúl musí byť napustený horkou príchuťou. To platí pre všetky tekuté spotrebiteľské detergenty určené na pranie v rozpustnom obale.

BEZPEČNOSTNÉ TIPY

Pripravené v spolupráci s Národným toxikologickým informačným centrom.

  • Vždy si prečítajte informácie na označení.
  • S kapsulami s tekutými pracími prostriedkami manipulujte suchými rukami.
  • Kapsuly nikdy neprepichujte, neporušujte ani neprestrihujte. Vložte ich priamo do bubna práčky.
  • Uzáver vrecka alebo vrchnák balenia vždy správne zatvorte a odložte mimo dosahu detí. Kapsuly nekonzumujte.
  • V prípade požitia výrobku nepodávajte tekutiny, nevyvolávajte vracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
  • V prípade, že sa prípravok dostane do očí, je potrebné ich dôkladne vypláchnuť vodou, ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich odstráňte. Keď dráždenie alebo bolesť pretrváva, obráťte sa na lekára.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na lekára, Národné toxikologické informačné centrum alebo zájdite do nemocnice