Slovenské združenie pre značkové výrobky sa rozhodlo pripojiť k „Memorandu o porozumení o on-line reklame a právach duševného vlastníctva“ (Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights – ďalej len Memorandum).

Cieľom Memoranda je minimalizovať umiestňovanie reklamy na webových stránkach a mobilných aplikáciách, ktoré porušujú autorské práva alebo ktoré šíria falšované tovary v obchodnom meradle. Ich cieľom je zachovať a chrániť legitímne využívanie práv duševného vlastníctva a uznať ďalšie základné práva, najmä slobodu prejavu a právo na informácie, či slobodu podnikania. Zameriavajú sa na to aj bez toho, aby bránili slobode obchodnej komunikácie a hospodárskej súťaži na všetkých úrovniach obchodu vrátane nákupu a predaja reklamy.

Memorandum bolo odsúhlasené po dvoch rokoch diskusií medzi Európskou komisiou a zástupcami priemyslu na čele so Svetovou federáciou zadávateľov reklamy (WFA). SZZV je jediným slovenským členom v WFA.

Svetová federácia zadávateľov reklamy spája najväčšie trhy a obchodníkov na celom svete, čo predstavuje približne 90% všetkých výdavkov na globálnu marketingovú komunikáciu – spolu takmer 900 miliárd USD ročne.

Ročné výdavky na reklamu členov Slovenského združenia pre značkové výrobky v Slovenskej republike sú na úrovni takmer 200 miliónov EUR.

Podstatou Memoranda je, že zadávatelia reklamy, ako aj ďalšie subjekty sa zaväzujú prijať primerané opatrenia na minimalizáciu umiestnenia svojich reklám na webových stránkach a mobilných aplikáciách, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, práva na ochranu osobných údajov a ďalšie platné pravidlá. Medzi takéto opatrenia môžu napríklad patriť nástroje na overenie obsahu webovej stránky, systémov zobrazovania reklám a hlásení reklám, plánov, online monitorovania práv a služieb na ochranu značky.

Sprostredkovatelia v oblasti reklamy sa zaväzujú, že umožnia zadávateľom reklamy používať a/alebo vyžadovať používanie nástrojov a záruk, ktoré zabezpečia, že ich reklamy nebudú umiestnené na porušujúcich webových stránkach, či mobilných aplikáciách. Všetci signatári sa pritom dohodli, že prijmú politiku v oblasti práv duševného vlastníctva a informáciu o tom sprístupnia verejnosti.