Hygienu si vážime rovnako ako kvalitné potraviny

V priemere až 86% Európanov považuje za veľmi dôležité mať čistú domácnosť. Na Slovensku a v okolitých, susedných krajinách je táto hodnota ešte vyššie a to nad 90%. Na porovnanie je táto hodnota cenená takmer na percento rovnako ako napr. potreba mať kvalitné potraviny – 86% v celkovom hodnotení, za Slovensko je to 91%. Rovnako vysoko hodnotia Slováci aj čistotu svojho životného prostredia a okolia domácnosti.

Zaujímavo vychádzajú aj prieskumy ohľadom využívania profesionálnych upratovacích služieb v domácnostiach. Vo všeobecnosti v rámci Európy sú tieto služby pomerne málo využívané. V priemere len 7% európskych domácností využíva takéto služby, pričom 18% je takých, že o ich využívaní uvažujú.

Na Slovensku je postoj voči upratovacím službám ešte negatívnejší. Len 2% Slovákov odpovedalo, že takéto služby využíva. Pokiaľ by im to umožnili okolnosti, takéto služby by využilo 10%, čo je druhá najnižšia dôvera v Európe po Rumunsku.

„Realizovaný európsky prieskum ukazuje, že hygiena ako v domácnostiach, tak vo verejnom priestore je silnou hodnotou. Slováci sú v tejto oblasti ešte náročnejší, ako je priemer v Európe, pričom túto oblasť chcú mať pod svojou kontrolou,“ komentuje výsledky prieskumu výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Pokiaľ ide o frekvenciu upratovania celej domácnosti, na dennej báze ju upratuje 33% Európanov a 22% Slovákov. Sumárne však aspoň raz za týždeň je uprataných 87% európskych domácností a 89% slovenských. Činnosti ako utieranie prachu, čistenie kuchyne s čistiacimi prostriedkami, či vysávanie, to všetko sa odohráva najčastejšie na týždennej báze.