Chránime záujmy značkových výrobcov

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) zastupuje značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania na trh. Naším cieľom je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov a distribútorov značkových výrobkov.
Nelegálne cigarety - až každá štrnásta cigareta na Slovensku je nelegálna.

Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tom minulom sa podiel vyšplhal na 6 %. Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí.Členovia

ZISTITE VIAC O BENEFITOCH ČLENSTVA

Aktuálne zastupujeme záujmy 35 spoločností spolu s viac ako 8.000 zamestnancami a s obratom viac ako 1,5 miliardy eur. Pridajte sa k nám. Spolu sme silnejší. Spolu dokážeme viac.

CHCEME ZÍSKAŤ ČLENSTVO

Povedali o združení

 • Pre medzinárodnú firmu ako je naša je veľmi dôležité mať informácie o implementácii európskej legislatíve na lokálnych trhoch a možnosť komunikovať a chrániť  záujmy  našej spoločnosti. Toto by bolo o dosť náročnejšie, ak by sme neboli členmi SZZV. Na členstve v SZZV si vážime predovšetkým to, že dostávame včasné a prehľadné informácie o tom, čo sa deje na slovenskej scéne. Rovnako oceňujeme osobný prístup k členom a ich záujmom.

  Štepán Ledvina
  Tetra Pak
 • Hlavnou výhodou SZZV je, že nejde o organizáciu, ktorej sme členom len pre nejakú pomyselnú čiarku, ale má aktívnu úlohu vo fungovaní spoločnosti na slovenskom trhu. Pre našu spoločnosť je hlavná pridaná hodnota v monitoringu legislatívy, či už slovenskej alebo európskej. Zároveň máme prostredníctvom SZZV možnosť sa aktívne zúčastňovať legislatívneho procesu s reálnou vidinou toho, že sa dá niečo dosiahnuť. V neposlednom rade musím vyzdvihnúť personálne obsadenie SZZV a zároveň príjemnú atmosféru medzi samotnými členmi.

  Ondřej Široký
  Intersnack
 • "SZZV je dlhodobým kľúčovým partnerom pre naše aktivity na Slovensku. Oceňujeme nielen profesionalitu poskytovaných služieb, ale tiež prácu v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce. Pre spoločnosť L‘Oreal, ktorá je lídrom v oblasti kozmetiky, je takýto typ partnerstva strategický."

  Petr Štepánek
  L’Oreal
 • „Pre spoločnosť Pernod Ricard Slovakia je aktívna účasť v SZZV významným prínosom. Prím hraje oblasť legislatívy, ale združenie sa angažuje v celé rade ďalších oblastí, v poslednej dobe napríklad o trvalú udržiteľnosť. SZZV má profesionálne vedenie a významný rozmer a reprezentatívnosť, čo umožňuje realizovať dlhodobé zámery v prospech budovania našich značiek. Osobne oceňujem aj príležitosť pravideľného networkingu s lídermi naprieč jednotlivými odbormi.“

  Erik Čížek
  Pernod Ricard Slovakia
 • „Združenie sa od roku 2016, kedy sme doň vstúpili, stalo našim spoľahlivým a nenahraditeľným partnerom. Zúčastňujeme sa viacerých pracovných skupín, ako sú sekcia pre detskú výživu, či sekcia pre plant-based food, ktoré otvárajú príležitosti rozvoja kategórie a zároveň vytyčujú nové etické štandardy v daných oblastiach. Práca v sekcii Slicpen nám zase umožňuje byť v popredí zodpovedného a udržateľného prístupu značiek k životnému prostrediu. SZZV je pre nás ochrancom značiek, prvým zdrojom overených informácií o aktuálnych výzvach či príležitostiach a rešpektovaným partnerom štátnych autorít.“

  Marián Jánoš
  Danone


Značkový Insider

Všetko, čo ste chceli počuť o správaní značkových výrobcov.

Slovenčina