Na pôde Slovenského združenia pre značkové výrobky vznikla samostatná sekcia pre detskú výživu. Cieľom novej priemyselnej platformy je zastupovať záujmy producentov voči oficiálnym autoritám a verejnosti.

„Požiadavka pre založenie sekcie pre detskú výživu prišla od súčasných členov nášho združenia a tiež od subjektov, ktoré v združení zatiaľ nie sú, ale hľadajú cestu pre ochranu záujmov zodpovedných a etických spoločností. Rovnaká sekcia pôsobí dlhodobo aj v partnerskom Českom združení pre značkové výrobky a je rešpektovaným partnerom národných autorít,“ vysvetľuje vznik sekcie výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Medzi ciele priemyselnej platformy patrí uľahčenie komunikácie štátnej a verejnej správy s priemyslom a nastavenie samoregulačných pravidiel pre správanie sa výrobcov a dovozcov detskej výživy na slovenskom trhu.

Slovenské združenie pre značkové výrobky vzniklo v apríli 1996. Okrem novej sekcie pre detskú výživu v nej pôsobí ďalších päť sekcií: pre kozmetiku, pre čistiace prostriedky, pre ochranu duševného vlastníctva, potravinárska a tabaková sekcia.

Foto: Pixabay