Predstavenstvo Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) si zvolilo za svoju novú predsedníčku Miroslavu Klimantovú, ktorá je Country Managerom spoločnosti Unilever Slovensko. Na tomto mieste vystriedala Ivana Pružinca z Procter and Gamble, ktorý bol na čele SZZV od leta 2016.

“Značky prinášajú pridanú hodnotu nielen zákazníkom, ale aj zamestnancom, obchodným partnerom a dodávateľom, ktorí sa na ich budovaní spolupodieľajú. Z pozície predsedníčky predstavenstva chcem prispieť k tomu, aby bolo jasne počuť, v čom je unikátnosť značkových výrobkov v slovenskom prostredí,” uviedla predsedníčka Predstavenstva SZZV, Miroslava Klimantová.

Miroslava Klimantová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dva roky pôsobila v spoločnosti Coca-Cola HBC ako Key Account Manager. Od mája 2006 pracuje v spoločnosti Unilever, kde prešla cez viaceré obchodné a manažérske pozície. Od septembra 2016 zastáva pozíciu Country Managera a Commercial Directora spoločnosti pre Slovenskú republiku.

Aktuálne zloženie Predstavenstva SZZV

  • Miroslava Klimantová (Unilever), predsedníčka
  • Róbert Kičina (Nestlé), podpredseda
  • Petr Jonák (Coca-Cola HBC), člen
  • Marián Jánoš (Danone), člen
  • Roman Kýr (Henkel), člen
  • Tomáš Kautský (Mondeléz), člen
  • Erik Čížek (Pernod Ricard), člen
  • Petr Šebek (Philip Morris), člen
  • Martin Tomovčík (Procter and Gamble), člen

Stálu kanceláriu SZZV tvorí výkonný riaditeľ Ľubomír Tuchscher a od júla tohto roka tajomník združenia Juraj Lauko. V združení aktívne pôsobia sekcie pre ochranu duševného vlastníctva, potraviny, kozmetiku, detergenty, detskú výživu a tabakové výrobky. Združenie, ktoré vzniklo v apríli 1996 je členom Európskeho značkového združenia AIM, Cosmetics Europe, Asociácie výrobcov detergentov (AISE), Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA) a na Slovensku Republikovej únie zamestnávateľov a Rady pre reklamu.