Potravinári k Potravinovému semaforu – čaká nás harmonizované európske označovanie, tento trend je zbytočné predbiehať národnou schémou

Slovenčina