Vláda SR 23. septembra schválila návrh zákona o odpadoch a zmenu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v skrátenom legislatívnom konaní. V poobedňajších hodinách prešiel zákon aj prvým čítaním v Národnej rade SR.

V čase, kedy tu máme druhú vlnu šírenia ochorenia COVID-19 a podnikatelia v súvislosti s hospodárskou krízou volajú po znižovaní finančnej záťaže zo strany štátu, s mimoriadnym rozhorčením prijímame naprieč celou potravinárskou vertikálou informácie o plánovaných zásadných zmenách.

O návrhu zákona sa rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi, teda s výrobcami potravín, nápojov a obchodníkmi. Nové nariadenia pritom prinesú výrazné zvýšenie nákladov na triedený zber pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti potravinárstva, budú mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť domáceho potravinárstva a vo významnej miere môže negatívne ovplyvniť aj ceny potravín na pultoch obchodu.

O návrhu zákona bude už dnes pravdepodobne rokovať Národná rada SR v druhom čítaní. Vyzývame preto poslancov NR SR, aby nepodporili novelu zákona o odpadoch, ktorá bude mať zásadný dopad nielen na podnikateľský sektor, ale aj na samotného spotrebiteľa.

Už pri veľkej novele zákona o odpadoch v roku 2016 sme hovorili o potrebe nastaviť transparentný, efektívny a spravodlivý systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti zabezpečovania zberu odpadu. Signatári tejto výzvy si v plnej miere uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a vhodné nastavenie triedeného zberu odpadu. Tak zásadné riešenia by však mali vznikať transparentným legislatívnym procesom po hĺbkovej analýze a zvážení všetkých negatívnych dôsledkov a rizík.

 

Výzvu podporujú:

  • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
  • Potravinárska komora Slovenska
  • Zväz obchodu SR
  • Slovenská aliancia moderného obchodu
  • Slovenské združenie pre značkové výrobky