Značkoví výrobcovia vnímali vždy svoju pozíciu zodpovedne. Aj v týchto neľahkých časoch cítia zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej žijú, a ľudí – tých, čo sú v prvej línii boja s vírusom ako aj tým, ktorí sú najviac postihnutí obmedzeniami vyplývajúcimi z vyhláseného stavu núdze. Túto správu budeme postupne aktualizovať.

 

Ak ste značkovým výrobcom a chceli by ste doplniť informáciu o vašich aktivitách v čase koronavírusu na Slovensku, prosím, dajte nám vedieť na email szzv@szzv.sk 

Aktualizácia 11. júna 2020

 • Henkel

MAREC 2020:

PROGRAM SOLIDARITY

Koncom marca 2020 sme v Henkli globálne spustili komplexný program solidarity na podporu zamestnancov, zákazníkov a dotknutých komunít. Súčasťou programu boli iniciatívy ako finančný dar vo výške 2 miliónov eur do fondu WHO/UN Foundation COVID-19 a pre vybrané organizácie, darovanie 5 miliónov kusov výrobkov na osobnú hygienu a hygienu domácností, výroba dezinfekčných prostriedkov v prevádzkach spoločnosti
Henkel v Dűsseldorfe a flexibilné platobné podmienky pre kaderníctva ako aj zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v pracovnom prostredí a práca z domu.

APRÍL 2020:

V Apríli sme v Henkel Slovensko rovnako intenzívne pracovali na tom, aby sa globálna pomoc dostala aj k našim lokálnym komunitám.

POMOC FAKULTNEJ NEMOCNICI TRNAVA

Dve tony, tri veľké palety, čistiacich a pracích prostriedkov z divízie Laundry & Home Care putovalo Fakultnej nemocnici Trnava.

Nemocnica obdržala 100 ks čistiacich sprejov Bref Bathroom, 305 kusov pracieho prášku Persil, 288 kusov pracieho gélu Rex a 140 kusov Clin Lemon Trigger v celkovej hodnote 1 737,39 Eur.

Produkty nemocnici pomohli alokovať zdroje, ktoré by bez pomoci z Henkel Slovensko minuli za pracie a čistiace prostriedky, všade tam, kde to bolo potrebné.

KOOPERÁCIA S BILLOU NA PROJEKTE „SUSED POMÔŽ SUSEDOVI SENIOROVI“

V spoločnosti Henkel Slovensko nás nesmierne tešilo byť súčasťou iniciatívy „Sused pomôž susedovi seniorovi“. Vo svojej lokálnej stratégii spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame práve na seniorov a veľmi sme zvlášť v časoch pandémie uvítali partnerov, ktorí vyvíjali úsilie a spojili sily, aby pomohli tejto krehkej skupine. So spoločnosťou BILLA sme sa preto zapojili do projektu „Sused pomôž susedovi seniorovi“, v ktorom sa zomklo viac ako dvadsať spoločností, vrátane Henkel Slovensko, aby poskytli tisíc balíkov s potravinami a kozmetickými a hygienickými potrebami pre ľudí nad 65 rokov.

Ochorením COVID-19 boli najviac ohrození ľudia nad 65 rokov, u ktorých môže mať ochorenie dramatický priebeh. Úrady tejto skupine odporučili ostať doma, vychádzať z domu len v nevyhnutných prípadoch a vymedzili čas pre nakupovanie. Bratislava a okolie v období realizácie projektu evidovala najviac chorých, a preto sa spoločnosť BILLA rozhodla spolu s partnermi pomôcť spôsobom doručenia plnohodnotných balíčkov priamo k seniorom domov, aby sa minimalizovalo riziko možného ochorenia. Obsah potravín bol vybraný s ohľadom na seniorov a ich zdravie. Balíčky boli vykladané z produktov so zníženým obsahom tukov, soli a cukru ako aj vhodného drogistického tovaru. Distribúcia prebiehala v Bratislavskom kraji pomocou dobrovoľníkov spoločnosti BILLA, mestských častí, ako aj samotných susedov, ktorí boli vyzývaní, aby odporučili svojich osamelo žijúcich susedov.

Ako spoločnosť sme do tejto iniciatívy konkrétne venovali produkty:
504 kusov zubnej pasty Vademecum Pro Fluoride 75ml, 500 kusov šampónov Schauma Pivonka, 504 kusov sprchového gélu Fa Ocean Love, 280 kusov prostriedku na umývanie riadu PUR APPLE 450ML, 220 kusov prostriedku na umývanie riadu PUR ALOEVERA 450ML, 500 kusov pracieho gélu Rex Amazonia Freshness Gel 40WL, 216 kusov WC guľôčok BREF power aktiv winter edition snow 3X50G, 18 kusov WC guľôčok BREF power aktiv winter edition polar 3X50G, 36 kusov WC blokov BREF color aktiv CHLORINE 3X50G, 171 kusov WC blokov BREF color aktiv FLOWERS 3X50G a 63 kusov WC blokov BREF color aktiv EUCALYPTUS 3X50G.

Celková výška daru činila 9 481,96 Eur.

GRANTOVÝ PROGRAMU HENKEL SLOVENSKO SENIOROM

V rámci Nadačného Fondu Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla sme spustili grantovú výzvu, ktorá bola prispôsobená súčasnej situácii. Výzva reagovala na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou Aj keď sa pandémia týkala všetkých obyvateľov Slovenska,

najzraniteľnejšou skupinou boli práve ľudia s oslabenou imunitou, s chronickými ochoreniami a seniori nad 65 rokov. Práve na seniorov sa v Henkel Slovensko od minulého roka zameriavame aj v rámci grantového programu „Henkel Slovensko seniorom“.

V spolupráci s Centrom pre filantropiu sme vyhlásili druhý ročník programu, v rámci ktorého sme prerozdelili sumu 45 000 € medzi 113 spoločností naprieč celým Slovenskom.

Viac informácií o výzve ako aj jej výsledkoch nájdete na našej webovej stránke www.henkel.sk v sekcii Tlač a médiá.

MÁJ 2020

SPOLUPRÁCA S PORTÁLOM MALINA

vznikol projekt, v ktorom ich zdravia umelci. Projekt iniciovala naša spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Essity a s využitím portálu Malina, ktorý dnes združuje viac ako 250 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku a už vyše roka pomáha rodinám najbezvládnejších seniorov nájsť vhodnú pomoc.

Keďže sa ako firma dlhodobo venujeme témam zameraným na pomoc seniorom, na zmysluplné trávenie ich voľného času a znižovanie rizika vzniku generačnej priepasti nesmierne nás teší, že sme na Slovensku našli partnera, ktorý aj v tomto zvlášť pre seniorov náročnom období uvažuje podobne ako my. Naša pomoc má tak väčší dopad a prostriedky sú využité efektívne tam, kde sú naozaj potrebné. Veríme, že aj vďaka tejto spolupráci a vytvoreniu programu na portáli Malina sa darí spríjemniť život seniorom nielen v zariadeniach, ale aj tým, ktorí trávili karanténu doma.

S portálom malina a firmou Essity sme kultúrou potešili klientov a personál vo viac ako 250 slovenských zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Nie je novinkou, že situácia v zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti počas pandémie nebola vôbec ľahká. Pre potešenie ich obyvateľov preto viacero umelcov obyvateľom zariadení sociálnych služieb medzičasom odkázalo, že im nie sú ľahostajní – medzi prvými zoskupenie Five Gentlemen a Miloš Stančík, Folklórny súbor Technik Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Noro Meszároš a Senzi TV, spevák Peter Stašák a ďalší umelci, ktorých tvorbu mnohí seniori obľubujú. Umelci nahrávajú pozdravy a krátke vystúpenia, ktoré budú všetky postupne umiestnené na webovom portáli Malina. Súčasťou úvodnej pozvánky na sledovanie obsahu portálu Malina, nahrali aj naši zamestnanci, ktorí seniorov pravidelne navštevujú v domovoch pozdrav.

Doteraz sme do projektu investovali sumu 5 850 Eur.

20 000 EUR PRE KTO POMÔŽE SLOVENSKU NA NÁKUP GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV

V rámci programu solidarity sme sa ako spoločnosť rozhodli podporiť iniciatívu Kto pomôže Slovensku, ktorá aj po svojom ukončení pokračuje v prerozdeľovaní nazbieraných financií. Naša konkrétna pomoc vo výške 20 000 Eur poputuje na nákup germicídnych žiaričov. V týchto dňom prebieha transakcia a pristupuje sa k ďalších krokom. O iniciatíve budeme verejnosť ako aj našich zamestnancov ešte len informovať po finálnom odovzdaní žiaričov.

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM HENKEL HELPS

V spoločnosti Henkel Slovensko máme rovnako zavedený strategický transparentný dobrovoľnícky program s názvom Henkel helps.

Venuje sa komunite seniorov a obyvateľstvu v dôchodkovom veku, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. Dobrovoľníci z radov Henkel Slovensko pomáhajú komunite obyvateľstva v dôchodkovom veku v štyroch strategických oblastiach a zároveň budujú a upevňujú svoje vodcovské i mäkké zručnosti.

Vzdelávacími aktivitami spoločne s našimi dobrovoľníkmi odovzdávame staršej generácii poznatky z oblastí súčasnej doby ako napríklad z oblasti digitálnych technológií. Umeleckými zručnosťami, vytváraním estetických predmetov prispievame nielen k rozvoju kreativity, precvičovaniu jemnej motoriky, ale aj k zachovaniu mnohých historických technológií a postupov, čím zabezpečíme odovzdávanie týchto metód z generácie na generáciu. Pobytom v prírode či aktívnym oddychom prispievame k celkovému zdraviu, pomáhame spoznávať nové kúty a miesta a odbúravame medzigeneračné rozdiely. Svojou pomocou v komunitách prikladáme ruku k dielu, tam kde je to potrebné a pomáhame tým, ktorým už ubudlo síl. Len za minulý rok sa nám podarilo stretnúť sa s viac ako 650-timi seniormi, aktívne zapojiť 96 dobrovoľníkov a nadviazať spoluprácu s 11-timi inštitúciami pomáhajúcim komunite seniorov.

Počas pandémie museli byť tieto aktivity pozastavené. V snahe vylepšiť a spríjemniť dni seniorov sme pomocou dobrovoľníkov spustili sériu vydávania a zasielania elektronických novín, obsahujúcich inšpirácie ako si vyplniť voľný čas v dobe karantény. Elektronické-noviny sú distribuované medzi partnerov, s ktorými ako spoločnosť spolupracujeme vrátane zástupcov samospráv či mestských častí, aby sa dostali ku všetkým, pre ktorých môžu byť prínosné. K distribúcii vyzývame aj samotných zamestnancov spoločnosti.

Časovo sme sa doteraz, orientačne, v rámci dobrovoľníckych aktivít venovali, napríklad len príprave e-novín tri pracovné týždne, distribúcia a poskytnutie produktov zabrali orientačne 16 pracovných hodín (od momentu vytvorenia žiadosti v našom systéme až po samotné doručenie žiadateľom či partnerom).

Prípravou e-novín sme komunite seniorov doteraz venovali prácu a materiál v hodnote 3900 Eur (vydanie 3 čísel e-novín, v rámci grafiky, korektúr, copywritingu a finálnej distribúcie).

JÚN 2020

MATERIÁLNA POMOC PRE TRI SENIORSKÉ DOMOVY V BRATISLAVE

Ako spoločnosť dlhodobo prostredníctvom dobrovoľníkov v rámci iniciatívy Henkel helps

spolupracujeme s domovmi dôchodcov a pripravujeme pre ich obyvateľov rôznorodý program. Keďže však v čase pandémie nie sú tieto aktivity umožnené, sme radi, že sme domovom mohli poskytnúť materiálnu pomoc prostredníctvom našich produktov.

Stovky pracích a čistiacich prostriedkov a ďalších produktov sme vďaka ochotným kolegom mohli objednať a darovať trom bratislavským zariadeniam, v ktorých má svoj domov spolu takmer 500 seniorov, konkrétne:

Domov seniorov ARCHA na Kramároch
Domov pri kríži v Dúbravke
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Celková výška daru činila 9 481,96 Eur.

 

 

Aktualizácia 30. apríla 2020

 • Coca-Cola

Spoločnosť Coca-Cola patrí medzi lídrov na trhu s nealkoholickými nápojmi na Slovensku. Z tejto pozície vyplýva aj veľká zodpovednosť k pôsobeniu v tejto krajine. Túto zodpovednosť si obzvlášť uvedomuje počas aktuálnej pandémie COVID-19. Snaží sa preto smerovať podporu tam, kde je najviac potrebná – k ľuďom, ktorí sú v prvej línii boja s nákazou a pomáhajú nám všetkým, aby sme súčasnú ťažkú situáciu dokázali zvládnuť čo najlepšie. Prostredníctvom svojej nadácie The Coca-Cola Foundation venuje na boj s nákazou po celom svete viac ako 120 miliónov dolárov. Na Slovensku iniciovala spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, ktorému prispeje sumou vo výške 184 tisíc eur (200 tisíc dolárov) na nákup zdravotníckych stanov s potrebným vybavením. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža v nich vykonávajú zdravotné kontroly pred slovenskými nemocnicami a ďalšími zariadeniami.

Od začiatku aktuálnej krízy rozbehla spoločnosť podporu vo forme dodávok nealkoholických nápojov jednotlivým slovenským nemocniciam, bezpečnostným zložkám, domovom seniorov a tiež Potravinovej banke, ktorá tieto nápoje ďalej distribuuje tam, kde sú najviac potrebné. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR realizuje dodávky nápojov do jednotlivých karanténnych zariadení po celom Slovensku v snahe spríjemniť pobyt a spestriť pitný režim ľuďom, ktorí v nich trávia povinnú karanténu.

Spoločnosť sa stala partnerom iniciatívy #jednozdravotnikom. V rámci nej poskytuje nealkoholické nápoje 35 reštauráciám ako súčasť jedál zdarma pre zdravotnícky personál. Na podporu reštaurácií a barov, ktoré patria k najviac zasiahnutým segmentom ekonomiky sa spolu s ďalšími výrobcami nápojov zapojili do projektu #podporsvojpub. Zároveň pripravuje v blízkej dobe ďalšie aktivity na podporu zotavenia čo najväčšieho počtu zákazníkov v tejto oblasti.

Nezabudli ani na partnerov v oblasti obchodu – poskytli mimoriadny pitný režim pre predavačky, predavačov a ďalší personál v obchodoch s potravinami. Títo ľudia významnou mierou prispievajú k tomu, aby mohol každodenný život väčšiny z nás pokračovať čo možno najplynulejšie a sami sú zároveň vystavení zvýšeným rizikám.

K dnešnému dňu takto po celom Slovensku rozviezli vyše 300 tisíc fliaš a plechoviek s nealkoholickými nápojmi a v týchto aktivitách pokračuje aj ďalej. Spoločnosť má pocit, že pomáhať partnerom a tým, ktorí to najviac potrebujú, je momentálne jedna z najdôležitejších vecí, ktorou naša spoločnosť žije.

Aktualizácia 20. apríla 2020

 • L’Oréal

Společnost L´Oréal věnuje více než 75 000 produktů v České republice a na Slovensku, včetně hydro-alkoholových čistících gelů na ruce, nemocnicím, lékárnám, supermarketům, hypermarketům a drogériím. Opatření přijatá společností v České republice a na Slovensku jsou součástí širšího programu solidarity realizovaného skupinou L´Oréal v celé Evropě na podporu boje proti koronaviru.

Opatření přijatá společnostmi L´Oréal Česká republika a L´Oréal Slovensko jsou:

– Solidarita s pracovníky ve zdravotnictví, lékárnách, super/hyper marketech a drogériích: Továrny L´Oréal již začaly s výrobou hydro-alkoholových čistících gelů na ruce pod značkami La Roche-Posay, Garnier a L’Oréal Paris. Společnost L´Oréal věnuje v následujících týdnech lékařům, lékárníkům, maloobchodníkům v České republice a na Slovensku více než 75 000 kusů hydro-alkoholových čistících gelů na ruce;

– Solidarita se zdravotnickým personálem čelícím současné situaci v první linii: protože je důležité pomáhat zdravotnickému personálu, který v těchto dnech čelí extrémním pracovním podmínkám, včetně suché pokožky kvůli intenzivnímu používání dezinfekčních gelů na ruce a obličejových masek, L’Oréal věnuje výrobky péče o pleť (péče o ruce a obličej) nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením napříč Českem a Slovenskem;

– Solidarita s osobami v nouzi: L’Oréal Česká republika a Slovensko věnují výrobky osobní hygieny organizacím podporujícím zranitelné osoby.

Brigitte Streller, generální ředitelka L´Oréal Česká republika a L´Oréal Slovensko, uvedla: „Chceme ukázat solidaritu s našimi místními komunitami, které čelí této mimořádné krizové situaci, a chceme vyjádřit vděčnost a podporu všem těm, kteří podnikají mimořádné kroky v boji proti této pandemii. Věřím, že je naší odpovědností přispívat ke kolektivnímu úsilí a jsem hrdá na to, že vidím mobilizaci a odolnost našich týmů, kteří se chtějí zapojit a pomoci v tomto bezprecedentním čase.“

Aktualizácia 15. apríla 2020

 • Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC pomáha poskytovaním svojich nealkoholických nápojov záchranárom, nemocniciam, bezpečnostným zložkám a ďalším inštitúciám na Slovensku. Spoločnosť nezverejňuje podrobnosti o svojich daroch.

 • Danone / Nutricia

Danone a Nutricia podporili komunity, ktoré najviac pociťujú dopady aktuálnej krízy spojenej so šírením vírusu COVID-19. Tisíce produktov venovali lekárom, sestričkám a záchranárom, na ktorých sa v týchto dňoch všetci spoliehame. Spoločnosti sa taktiež rozhodli podporiť deti v marginalizovaných komunitách a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova.  

„Robíme všetko preto, aby sme zmobilizovali sily a ponúkli riešenia na zložitú situáciu, ktorú prežívame. Tímy pracujú naplno a výsledkom sú aktivity podporujúce komunity v rôznych oblastiach. Na Slovensku sme sa rozhodli podporiť záchranárov a lekárov, ktorí sú v posledných týždňoch pod veľkým tlakom, a ktorých prácu si nesmierne vážime. Okrem toho chceme prejaviť solidaritu skupinám, ktorých sa neblahé následky aktuálnej krízy dotkli ako prvých,“ povedal Ing. Jan Beran, konateľ Nutricia Slovensko. 

Spoločnosť Danone vyjadrila spolupatričnosť Záchrannej zdravotnej službe a Univerzitnej nemocnici v Bratislave, ako v aktuálne najviac exponovanom meste na Slovensku. Zdravotníkom, lekárom a sestričkám, ktorí sú dnes v prvej línii boja s koronavírusom, darovala 2000 mliečnych a rastlinných produktov.

„Naši operátori tiesňovej linky 155 sú v týchto týždňoch vystavení veľkému tlaku. Zabezpečujú nielen volania pacientov alebo ich blízkych, ale komunikujú aj s infektológmi, hygienikmi, záchranármi, zdravotníckym personálom v nemocniciach a s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Manažujú celý systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Akúkoľvek pomoc, ktorá podporí našich ľudí, preto veľmi vítame,“ vysvetlila Mgr. Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. 

Spoločnosť Nutricia, ktorá je súčasťou Danone a popredný výrobca detskej a klinickej výživy, sa rozhodla venovať deťom v marginalizovaných komunitách viac ako 7 500 produktov detskej ovocnej výživy v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a Slovenským Červeným krížom.

„Vážime si každú podporu, ktorá prichádza v týchto neľahkých časoch. Rodiny sa dostali do nepríjemnej a oveľa zložitejšej situácii ako kedykoľvek predtým. O to viac je nutná pomoc iných. Detskú výživu sme zaradili do potravinových balíčkov, ktoré sme distribuovali rodinám v núdzi pred veľkonočnými sviatkami,“ uviedol Mgr. Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Spoločnosť podporila aj predavačov NotaBene, ktorým prázdne ulice znemožnili zabezpečiť si živobytie predajom časopisu, a tak prišli o často jediný zdroj príjmu. Veľký balík mliečnych a rastlinných produktov poputoval aj sociálnemu zariadeniu DEBORA, ktoré poskytuje útočište matkám s deťmi v ťažkej životnej situácii.

 • Mondeléz 

Spoločnosť Mondelēz International poskytla pred Veľkou nocou na Slovensku produktové dary dvom organizáciám, Slovenskému Červenému krížu a Potravinovej banke Slovenska. Viac ako tonu čokolád a cukroviniek značky Milka prevzal Slovenský Červený kríž. Spoločnosť mu v nadchádzajúcich dňoch poskytne aj finančný dar vo výške takmer 4 000 EUR. Potravinová banka prijala tiež takmer tonu sušienok a čokolád Milka aj ďalších značiek. Firma si týmto sľubuje, že prostredníctvom týchto dvoch organizácií doručí malé gesto spolupatričnosti tým najpotrebnejším, ktorí sa nachádzajú  v tomto období mnohokrát v neľahkej situácii, a zároveň s tým, ktorí im každodenne pomáhajú. Zamestnanci spoločnosti Mondelez zároveň pomohli s distribúciou produktových darov do vybraných miest.

„Slogan jednej z posledných reklamných kampaní značky Milka je Daruj tým, čo dávajú najviac,“ hovorí Gabriela Bechynská, riaditeľka firemnej komunikácie spoločnosti Mondelez. „Preto sme ešte pred Veľkou nocou chceli darovať predovšetkým sezónne produkty tým, ktorí si to naozaj zaslúžia, urobiť im radosť týmto malým gestom a ukázať, že na nich v týchto chvíľach myslíme, vážime si ich prácu a sme s nimi. Vybrali sme dve organizácie, pre ktorých je pomoc druhým samozrejmosťou. Veríme, že ich prostredníctvom sa nám podarí potešiť tých, ktorí sú v prvej línii boja s koronavírusom, ale aj ďalších, ktorí to potrebujú. Ďakujeme zároveň tiež pracovníkom Slovenského Červeného kríža a Potravinovej banky Slovenska za to, že denne preukazujú nebývalé odhodlanie a nasadenie pomôcť ostatným ľuďom.“

Mondelēz International sa v celosvetovom meradle zaviazala darovať finančnú a materiálnu pomoc v súvislosti s pandémiou covid-19 vo výške 15 miliónov dolárov. Na ďalšej pomoci v rámci Slovenskej republiky, predovšetkým v Bratislave, kde je jej továreň, spoločnosť pracuje s ďalšími neziskovými organizáciami.

 • Nestlé Slovensko

Spoločnosť rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov a balení kávy, cereálnych tyčiniek, cukríkov, čokolád a ďalších cukroviniek, ale aj trvanlivých potravín ako sú instantné polievky či trvanlivé hotové jedlá. Medzi darmi boli aj kávovary s kávovými kapsulami pre zdravotnícky personál vybraných infektologických pracovísk, záchranárov, hasičov či policajtov. Časť pomoci, ktorej celková hodnota dosiahla výšku 55 tisíc eur, putovala aj seniorom, nezabudlo sa však ani na zvieratá z útulkov.

„Idea pomôcť bola spontánna. Myšlienka okamžite nadchla kolegov a výsledkom sú tisíce kartónov a balení potravín rôzneho druhu z nášho portfólia, ktoré sme rozviezli na rôzne pracoviská po celom Slovensku. Je to prejav našej vďaky skutočným hrdinom týchto dní, ktorým by sme aj touto cestou chceli poďakovať a trocha uľahčiť ich namáhavú prácu,“ hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.

Medzi darovanými produktami boli výrobky známych značiek ako Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orion, JOJO, Kit Kat, CINI-MINIS, či produkty radu MAGGI vyrábané v závode Carpathia v Prievidzi. Do zvieracích útulkov bolo distribuované krmivo značky PURINA.

Nestlé bola jednou z prvých spoločností v Čechách a na Slovensku, ktorá zaviedla prísne preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zaistiť bezpečnú prevádzku svojich závodov. „Ako najväčší svetový výrobca potravín sme si vedomý svojej zodpovednosti pri zabezpečovaní plynulých dodávok potravín a nápojov aj na Slovensku. Vďaka nasadeniu a obetavej práci našich zamestnancov, vďaka ich disciplíne pri aplikácii preventívnych opatrení už v čase, keď to nebola povinnosť, mohla naša spoločnosť vyrábať bez prerušenia. Pokračujeme preto v plnej prevádzke a naďalej vyrábame potraviny pre slovenské domácnosti aj v našom závode v Prievidzi,“ dodáva V. Janda.

Nestlé sa stalo ambasádorom verejnej zbierky Slovenskej katolíckej charity na podporu poskytovateľov sociálnych služieb. Účelom zbierky je pomôcť zabezpečiť nákup zdravotných ochranných pomôcok, dezinfekcie a ďalších prostriedkov potrebných na zvýšenie ochrany seniorov a ich opatrovateľov pred nákazou koronavírusom. Spoločnosť Nestlé sa zaviazala z vlastných zdrojov zdvojnásobiť sumu dobrovoľných príspevkov, ktoré na tento účel darujú jej zamestnanci.

„Nachádzame sa v neľahkej dobe. Naši zamestnanci v ostatných týždňoch prichádzajú s novými nápadmi a možnosťami, ako pomôcť tým, ktorí to teraz naozaj potrebujú. Na organizácie poskytujúce nepretržitú starostlivosť o seniorov sa trochu zabúdalo. Ich zamestnanci pritom, často bez potrebných ochranných pomôcok, denne riskujú svoje zdravie, aby seniorom zabezpečili potrebnú ochranu a starostlivosť. Rozhodli sme sa im preto pomôcť prostredníctvom podpory verejnej zbierky. Verím, že do zbierky prispejú aj naši zamestnanci, pričom dar od každého z nich bude spoločnosťou Nestlé zdvojnásobený. Týmto spôsobom pomôžeme zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok, dezinfekcie, ale aj jedla bohatého na vitamíny a živiny, aby sme ochránili zdravie ošetrovateľov a životy seniorov,“ hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti  Nestlé Česko a Slovensko.

Na zabezpečenie pomoci poskytovateľom sociálnych služieb pre seniorov sa spoločnosť Nestlé spojila  so Slovenskou katolíckou charitou. Na českom trhu spolupracuje s Charitou Česká republika.

Kamióny potravín: Pomoc na všetkých frontoch v prvej línii

Okrem dobrovoľného daru pre ošetrovateľov a seniorov sa zamestnanci Nestlé postarali aj o zdravotníkov, hasičov, policajtov a ďalších. V minulých dňoch boli na pracoviská uvedených zložiek a do nemocníc v Česku a na Slovensku rozvezené tisíce kartónov cukroviniek, kávy a ďalších potravín. Tovar v hodnote 250 tisíc eur bol distribuovaný pre slovenské a české organizácie, ktoré sú v prvej línii boja proti chorobe COVID-19.

Nestlé pomáha aj vo svete

V reakcii na aktuálnu situáciu Nestlé spojilo sily s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Zaviazalo sa poskytnúť potraviny, klinickú výživu a balenú vodu všade tam, kde je to najviac potrebné. Ďalej prispeje čiastkou 10 mil. CHF ( 9,5 mil. eur) krajinám, ktoré sú súčasnou situáciou najviac postihnuté. 

 • Japan Tobacco International

Spoločnosť venovala priamu finančnú pomoc 10,000 eur pre chránené dielne, ktoré šijú rúška. Pomáha tak udržať zamestnanosť ťažko zamestnateľných ľudí a zároveň podporuje výrobu ochranných pomôcok pre skupiny, ktoré to potrebujú – zdravotníci, sociálni pracovníci, seniori,… JTI skúma ďalšie možnosti pomoci.

 • Philip Morris Slovakia

Spoločnosť za prvý mesiac koronavírusovej krízy realizovala nasledovné aktivity:

 1. Darovanie plúcnych ventilátorov v celkovej hodnote 307.000 EUR Univerzitnej Nemocnici v Bratislave – Ružinov (18 ks) a Nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach (1 ks); celkovo 19 plúcnych ventilárov
 2. Nakupujeme obedy v Košiciach a Nitre z reštaurácií, ktoré teraz nemajú veľký odbyt a obedy naši zamestnanci rozvážajú prevažne dôchodcom, ktorým obedy poskytujeme bezplatne. Týmto spôsobom pomáhame samotným dôchodcom ako aj majiteľom reštaurácií a ich zamestnancom. Ide zatiaľ o skúšobné týždne, ak sa bude dať, aktivitu rozšírime do viacerých miest. Začali sme pred týždňom v pondelok 6.4. Čo sa týka investícií firmy, celkovo zatiaľ nakupujeme a rozdávame 120 obedov denne z 3 prevádzok, jeden obed stojí 5 EUR, čo je 3.000 EUR týždenne. Navyše čas našich ľudí, kde denne potrebujeme 4 osoby na 2-3 hodiny, čo je za týždeň 40 – 60 hodín.
 3. Ďalšie aktivity robia naši zamestnanci súkromne: kolegyňa chodí nakupovať dôchodcom potraviny a drogériu 2x týždenne 2-3 hodiny a kolega s manželkou šijú rúška a rozdávajú ich ľudom, ktorí ich potrebujú. Už rozdali cca 200 rúšok, vyrobiť jeden kus trvá asi 15 minút (celkovo 50 hodín).
 • Unilever

Unilever Slovensko do Veľkej noci zaslal alebo bolo v procese odoslania cca 1000 litrov dezinfekčných produktov (Savo, Domestos, Cif) do domovov pre seniorov alebo iných organizácií (Vagus, Grecko-katolická charita Prešov,…) a Potravinovej banke Slovensko (ako aj Arcidiecéznej charite Košice) spoločnosť poslala 3,5 tony potravín (Knorr, Hellmann’s). S pomocou na Slovensku chce postúpiť v nadchádzajúcich týždňoch.

 • Upfield

Spoločnosť úzko spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska (PBS), ktorej poskytla svoje produkty. Spolupráca sa začala 17. marca 2020.  PBS bude informovať o tom, ako bolo s darom naložené.