Podľa informácií zverejnených Finančnou správou, Slovenská republika vybrala na spotrebnej dani z tabakových výrobkov za rok 2017 708,7 miliónov EUR, čo je o 31,3 milióna EUR viac, ako bol výnos v roku 2016.

„Prekonal sa tak cieľ Ministerstva financií SR pri zvyšovaní spotrebnej dani z tabakových výrobkov k 1. februáru 2017, keď ministerstvo očakávalo zvýšenie príjmu štátu o 30 miliónov EUR,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Členovia Slovenského združenia pre značkové výrobky vo svojich analýzach správania spotrebiteľov v uplynulom roku zaznamenali približne zdvojnásobenie objemu nezdanených tabakových výrobkov na Slovensku. Tento únik na spotrebnej dani pre štát pochádza z nelegálneho trhu ako aj drobný dovoz z okolitých krajín.

„Podľa analýz ako napríklad SUN Report spoločnosti KPMG uniká cez nezdanené tabakové výrobky každoročne štátu oveľa viac, ako bol dodatočný príjem zo zvýšenej spotrebnej dane. Spolu s našimi členmi  pracujeme na viacerých projektoch na potláčenie nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami aj v súčinnosti s Finančnou správou a ďalšími štátnymi autoritami, pričom sme pripravení tieto aktivity ešte viac rozvíjať,“ dodal Ľubomír Tuchscher.

Súčasťou Slovenského združenia pre značkové výrobky sú najväčší výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov na Slovensku.

FOTO: Pixabay