• Spoločnosť znížila využitie obalových materiálov, emisie skleníkových plynov, množstvo odpadu a spotrebu vody a prekonala tak svoje ciele udržateľného rozvoja stanovené v roku 2015
 • Spoločnosť rozšírila možnosti výberu veľkosti porcie a navýšila podiel celozrnných zložiek naprieč portfóliom produktov, aby dosiahla svoje ambície stať sa celosvetovým lídrom v oblasti zdravých desiat.

 

BRATISLAVA 19. júla 2016 – Spoločnosť Mondelēz International zverejnila správu zo svojho programu nazvaného Call For Well-being. Správa je prehľadom toho, ako popredný svetový výrobca cukroviniek a desiat naplnil svoje ekologické ciele z roku 2015 a zároveň stanovuje ďalšie aktivity zamerané na minimalizáciu dopadov klimatických zmien, a to až do roku 2020. Dokument ďalej popisuje kroky, ktoré spoločnosť Mondelēz International robí v snahe naplniť svoju ambíciu stať sa globálnym lídrom v ponuke zdravých desiat konzumovaných medzi hlavnými jedlami.

Program Call For Well-being, ktorý bol spustený v roku 2013, sa zameriava na štyri oblasti kľúčové pre udržanie dobrých životných podmienok na svete, ktoré môže Mondelēz International výrazne ovplyvniť: udržateľný rozvoj, zdravé desiate zaraďované medzi jedlá, partnerstvá s komunitami a bezpečnosť. Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie úspechy spoločnosti v týchto oblastiach:

 

Udržateľnosť:

 • Produkcia skleníkových plynov pri výrobe bola obmedzená o 19 % na tonu, z pôvodne plánovaného zníženia o 15 %.
 • Úspora energie pri výrobe bola znížená o 11 %, tesne sa tak nepodarilo dosiahnuť 15% hranicu poklesu.
 • Odstránením 48 500 ton obalových materiálov z predpokladanej výšky 22 500 ton prekonala spoločnosť cieľ z roku 2015 dvojnásobne.
 • Zníženie spotreby vody o 17 % na tonu presiahlo pôvodne stanovenú 15% hranicu.
 • Poklesom produkcie čistého odpadu o 70 % na tonu sa podarilo dosiahnuť päťnásobné navýšenie pôvodného 15% cieľa.
 • V roku 2015 dosiahla spoločnosť 68% objem výroby s nulovým odpadom určeným na skládky z pôvodne plánovaných 60 %.
 • Spoločnosť dosiahla 75% objem výroby sušienok v západnej Európe z pšenice Harmony, pestovanej v rámci programu udržateľného pestovania pšenice.
 • Cieľ pestovania kakaa z trvalo udržateľných zdrojov sa podarilo naplniť. Pre výrobu čokoládových cukroviniek sa využilo celkovo 21 % kakaa z trvalo udržateľných zdrojov.
 • V roku 2013 bol dodržaný cieľ používať v 100 % palmový olej certifikovaný RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Na konci roku 2015 bolo 90 % palmového oleja dohľadateľných až k miestu pôvodu.

 

 

Zdravé desiate medzi jedlami

 • Podarilo sa dosiahnuť 25% nárast v portfóliu jednotlivo balených výrobkov s kontrolovateľnou veľkosťou porcie.
 • Podarilo sa zvýšiť podiel celozrnných surovín o 25 %, a to päť rokov pred pôvodne stanoveným termínom.
 • Snacky z portfólia Better Choice sa v súčasnosti podieľajú 25,5% podielom na tržbách spoločnosti.
 • Aj napriek výraznému znižovaniu obsahu sodíka a nasýtených tukov v kľúčových kategóriách, ako sú napríklad sušienky, plánuje Mondelez znižovať tieto zložky v celom sortimente produktov. Do roku 2020 sa bude usilovať o 10% zníženie naprieč celým portfóliom. Na konci roku 2015 sa podiel sodíka znížil o 1 % a podiel nasýtených tukov o 2 % vo všetkých produktoch.
 • Plán uvádzať informácie o počte kalórií na prednej strane obalu Mondelez naďalej dodržiava. Na konci roku 2015 sa tento údaj objavil už na 68 % produktov.

 

Bezpečnosť

 • Všetkých 150 výrobných závodov spoločnosti Mondelēz International získalo Certifikáciu systému manažmentu bezpečnosti potravín (Foundation for Food Safety Certification 22000), uznávanej iniciatívy pre globálnu certifikáciu bezpečnosti potravín.
 • Aj naďalej zostáva prioritou zaistenie prvotriednej bezpečnosti práce. V roku 2015 došlo k 13% zníženiu frekvencie úrazov s následkom pracovnej neschopnosti a k 21% zníženiu celkovej miery nehodovosti zamestnancov.

 

Spolupráce s komunitami

 • Zaradené boli tri nové rozvojové programy pre deti a ich rodiny v Mexiku, Juhoafrickej republike a Spojených štátoch amerických.
 • Aj naďalej zostáva cieľom Mondelez investovať 50 miliónov dolárov do partnerstva s komunitami podporujúcimi zdravý životný štýl. V roku 2015 bolo pridelených 39 miliónov dolárov (78 %) do týchto programov v 13 krajinách.

 

„Náš rast je priamo spojený so zdravým rozvojom našej planéty, so životmi ľudí, ktorí vyrábajú a konzumujú naše výrobky, ale aj s komunitami, ktorým slúžime,“ uviedla Irene Rosenfeld, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti. „Od založenia našej Call For Well-being platformy dosahujeme neustály pokrok v plnení našich záväzkov. Solídne výsledky z roku 2015 spoločne s novo stanovenými cieľmi udržateľného rozvoja do roku 2020 ich tak ďalej rozširujú a zároveň podporujú našu ambíciu stať sa celosvetovým lídrom v oblasti zdravých snackov.“

 

Krátke zhrnutie správy nájdete na http://bit.ly/28Mbrd6. Kompletnú správu nájdete na http://bit.ly/28MbANy. Fakty zhrnuté v prehľadnej infografike si môžete prejsť na http://bit.ly/28KVSws.