K zamestnancom McDonald’s sa pripojili dobrovoľníci z iniciatívy Naše mesto

Slovenčina