Prakticky každý objemový nákup online reklamy je vystavený riziku reklamného podvodu. Ohrozené nie sú len finančné prostriedky inzerenta, ale v širších súvislostiach aj celosvetová ekonomika.

Na túto skutočnosť upozorňuje Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré podvodné praktiky v online reklame registruje aj na Slovensku.

Reklamné podvody (Ad fraud) je pojem, ktorý sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s reklamou v online prostredí. Ide o podvodné, umelé zvyšovanie kliknutí, impresií, konverzií a ďalších dát pomocou skutočných ľudí alebo automatických programov. Keďže inzerenti často platia práve za počet klikov alebo impresií, umelým zvyšovaním týchto ukazovateľov sa prirodzene zvyšujú aj ich náklady na online reklamu. V skutočnosti však platia za impresie bez konverzie a reklamy, ktoré nikto nevidí.

„S praktikami reklamných podvodov sme sa stretli už aj na Slovensku a takýmto spôsobom sa stráca slovenským zadávateľom niekoľko miliónov eur ročne. Preto je veľmi dôležité, aby inzerenti venovali pozornosť spôsobom, ako ich reklama bude zobrazovaná,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

SZZV upozorňuje na zistenia, ktoré dlhodobo vyhodnocuje Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA) a Advertising Fraud Council. Vychádza z analýzy nadácie Botlab.io, ktorá sa zameriava na výskum reklamných podvodov, porušovanie práv používateľov a ďalšie nekalé praktiky v online reklame.

V prípade konzervatívneho scenára môžu tvoriť takéto podvody 10-percentný podiel z investícií do online reklamy, avšak pri realistickom scenári sa očakáva, že podiel zdrojov inzerentov končiacich v reklamných podvodoch sa pohybuje na úrovni až 30 percentný podiel. WFA odhaduje, že do roku 2025 sa tak celosvetovo do digitálnych médií investuje 400 až 500 miliárd dolárov. Už podľa prvého scenára tak výnosy podvodníkov s online reklamou budú tvoriť vyše 50 miliárd dolárov. Pôjde tak o druhú najväčšiu formu organizovaného zločinu hneď po trhu s kokaínom a opiátmi. Bez dostatočných protiopatrení je však reálny aj druhý scenár, pri ktorom celosvetové tržby z reklamných podvodov dosiahnu až 150 miliárd USD ročne.

SZZV upozorňuje, že podobné prípady sú prítomné aj na Slovensku. Reklamné podvody nemajú negatívne efekty len na samotnú efektivitu marketingových aktivít, ale aj na podnikanie inzerenta, čo v širšom aspekte ovplyvňuje národné hospodárstvo, do ktorého inzerent prispieva a v konečnom dôsledku tiež celosvetovú ekonomiku. Reklamné podvody sa stávajú novým druhom bezpečnostného rizika, pričom existuje len málo prípadov, kedy boli podvodníci stíhaní a odsúdení.

„Prestať inzerovať v online prostredí nie je riešením. Je však potrebná vyššia opatrnosť a nastavenie príslušných protiopatrení. K zlepšeniu situácie môže do veľkej miery napomôcť nastavenie nových štandardov, zmeny v zmluvách požadujúce vyššiu transparentnosť a vyčlenenie interných zdrojov na opatrenia na strane zadávateľov proti reklamným podvodom,“ dodáva Ľubomír Tuchscher.

Foto: Pixabay