McDonald’s si uvedomuje dôležitosť zelene v hlavnom meste a chce motivovať vo výsadbe aj ostatných

Slovenčina