Každé euro investované do reklamy sedemnásobne prispieva k HDP celej Európskej únie

Slovenčina