Novým predsedom predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) sa stal Ivan Pružinec, Commercial Director Procter&Gamble pre stredoeurópsky región.

Na tejto pozícii nahradil Jozefa Polievku  zo spoločnosti Mondelez Slovensko, ktorý viedol asociáciu výrobcov a dovozcov rýchloobrátkových tovarov šesť rokov. Spolu s predsedom si predstavenstvo zvolilo nového podpredsedu, ktorým sa stal Róbert Kičina, manažér pre korporátne vzťahy Nestlé Slovensko.    

„Ďakujem pánovi Polievkovi za jeho osobný vklad do vedenia združenia. Ako deklarujú naši členovia, existencia SZZV má zmysel, obzvlášť v období, keď zodpovedne správajúci sa výrobcovia značkových výrobkov musia dokázať, že pridaná hodnota značiek prináša reálny osoh pre spotrebiteľa aj spoločnosť,“ uviedol novozvolený predseda predstavenstva, Ivan Pružinec.

Ivan Pružinec je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí v spoločnosti P&G na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, vo Veľkej Británii, v Poľsku na viacerých pozíciach ako Sales Manager, Business Unit Director, Country Managing Director a od roku 2015 je Commercial Director P&G pre stredoeurópsky región.

Róbert Kičina vyštudoval manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave a City University of Seattle. Od roku 2002 pracoval v Podnikateľskej aliancii Slovenska ako manažér projektov a neskôr ako výkonný riaditeľ Aliancie. Od februára 2015 pracuje v spoločnosti Nestlé Slovensko na pozícii manažéra pre korporátne záležitosti.