Inflácia nebude mať zásadný vplyv na projekty v oblasti udržateľnosti

Slovenčina