Pre tri štvrtiny Slovákov je značka zárukou kvality, dôvery a bezpečnosti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol realizovaný pre Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) v júni tohto roka.

Značky znamenajú pre Slovákov kvalitu a bezpečnosť

Pre viac ako 74 % z nich je značka nielen zárukou kvality, ale aj bezpečnosti. Toto percento je takmer identické ako u mužov (74,86 %) tak u žien (73,54 %). Taktiež naprieč jednotlivými krajmi sa dôvera v značky všade pohybuje nad úrovňou 70 % respondentov. Najviac značkám dôverujú obyvatelia Trenčianskeho kraja, pričom až 78,34 % jeho obyvateľov vníma značku ako záruku kvality, dôvery a bezpečnosti –  najnižšie naopak Košický, kde s týmto tvrdením súhlasilo 70,50 % opýtaných.

„V týchto mesiacoch sa veľa hovorí o značkách a kvalite. Realizovaný prieskum ukázal, že Slováci si značkové výrobky spájajú s prísľubom kvality, inovácií a pridanej hodnoty,“ hovorí Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV.

Konkrétne značkovým potravinovým výrobkom predávaným na Slovensku dôveruje až 70,16 % respondentov, rovnaké percento žien (70,03 %) ako mužov (70,29 %). Najvyššia dôvera v značkové potraviny je v Košickom kraji (73 %), najnižšia v Banskobystrickom (65,70 %).

Výraznejší rozdiel vnímania medzi mužmi a ženami je pri spájaní značky a inovácií. Viac ako polovica Slovákov (52,92 %) je presvedčená, že výrobcovia potravín neustále zdokonaľujú a inovujú svoje produkty s využitím surovín vysokej kvality, pričom s týmto výrokom viac súhlasia ženy (58,52 %) ako muži (47,29%).

Značkoví výrobcovia napĺňajú očakávania spotrebiteľov

Podľa takmer dvoch tretín opýtaných (65,31 %) výrobcovia poznajú očakávania spotrebiteľov, na základe ktorých sa snažia uviesť na trh čo najlepšie výrobky. Aj v tomto prípade je takéto presvedčenie silnejšie u žien (68,74 %) ako mužov (62,14 %). To, že sa výrobca snaží prispôsobiť skutočným preferenciám spotrebiteľa si myslí najviac obyvateľov Žilinského (71,43 %) a najmenej Trenčianskeho kraja (60,51 %).

„Pokiaľ chce byť výrobca úspešný, musí poznať očakávania svojho zákazníka. To je dôvod, pre ktorý značkoví výrobcovia aj na Slovensku investujú rádovo v stovkách tisíc eur do spotrebiteľských prieskumov,“ dodáva Tuchscher.

Reprezentatívny telefonický prieskum realizovala počas prvých dvoch júnových týždňov pre SZZV spoločnosť Communications & Campaigns v súlade s pravidlami ESOMAR na vzorke 1404 respondentov.