Dôvera Slovákov voči značkám je veľmi silná, inováciám viac veria ženy

Slovenčina