Slovenské združene pre značkové výrobky už druhýkrát spolupracovalo s Finančným riaditeľstvom na podujatí Deň colníkov.

Pasívna ako aj aktívna prezentácia fungovania daňových a colných úradníkov sa tento rok uskutočnila 8. októbra 2016 na námestí pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave. Vďaka novému miestu ako aj príjemnému víkendovému času sa široká verejnosť mohla zoznámiť aj s už druhým spoločným “produktom”. Po minuloročnej brožúre o rizikách falšovaných značkových výrobkoch Finančné riaditeľstvo a SZZV predstavili informačný materiál o nelegálnych tabakových produktoch. Najväčšiu pozornosť získali akčné scény zásahov ozbrojených zložiek colníkov, stánky so zachytenými nelegálnymi cigaretami, alkoholom alebo falšovanými značkovým tovarom boli v permanentnom “obliehaní” verejnosti.

Spolu s Finančnou správou touto cestou zvlášť ďakujeme našim členom, spoločnostiam Mondelez, Nestle a Pepsi za podporu, občerstvenie a darčeky pre účastníkov Dňa colníkov 2016.

Foto: Finančné riaditeľstvo SR.

den2016-01

den2016-02

den2016-03

den2016-04

den2016-05

den2016-06

den2016-07