CHLvyhlášky

14. septembra 2015

Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Vyhláška-67-2002.pdf“ save=“0″]
Slovenčina