Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Slovenčina