Všeobecná legislatíva

14. septembra 2015

Zákonník práce č.311/ 2001

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zakon_311_2001_Zakonnik_prace.pdf“]
14. septembra 2015

Zákon č.479/2007 -Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Úplné-znenie-zákona-október-2007.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Vyhláška MŽ SR č. 210/2005 z 29.apríla 2005 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/vyhlaska_210_2005_Obaly.pdf“ save=“0″]
12. septembra 2015

Vyhláška Úradu priemyselné vlastníctva SR z 12.decembra 2007, ktorou sa vykonáva zákon č.517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Zakon_517_2007_uzitkove_vzory.pdf“ save=“0″]
Slovenčina