Vyhláška Úradu priemyselné vlastníctva SR z 12.decembra 2007, ktorou sa vykonáva zákon č.517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenčina