Obalová legislatíva

14. septembra 2015

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/12/ES z 5.apríla 2006 o odpadoch

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Smernica_EP_2006_12_ES.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Zákon NR SR č. 119/2010 z 3.marca 2010 o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – úplné znenie – http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obaloch/

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Obaly_april_2010.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Vyhláška MŽP SR 91/2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/vyhlaska_91_2011.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Značky na označovanie obalov

http://www.lrs.sk/faq/21/
Slovenčina