Zákon NR SR č. 119/2010 z 3.marca 2010 o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – úplné znenie – http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obaloch/

Slovenčina