Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Europol upozorňujú spotrebiteľov na falšované výrobky.

Zvlášť opatrní by mali byť v čase predvianočných nákupov, najmä ak si darčeky zaobstarávajú cez internet. Lacné imitácie lákajú svojou cenou a spotrebitelia si často ani neuvedomujú všetky riziká, ktoré so sebou prinášajú. Slovenské združenie pre značkové výrobky potvrdzuje (SZZV), že falzifikáty nie sú vyrábané v požadovanej kvalite a nespĺňajú bezpečnostné štandardy. Sú hrozbou pre ľudské zdravie a v širšom meradle aj celkovú ekonomiku.

Cieľom kampane “don’t F***(ake) Up!” je zvýšiť povedomie o rizikách spojených s falšovanými výrobkami, najmä v prípade online nákupov, ktoré sú čoraz populárnejšie. Slovenskí spotrebitelia nie sú výnimkou, a preto kampaň podporilo aj Slovenské združenie pre značkové výrobky.

Falšovaných výrobkov je plný internet. Môže ísť o oblečenie, kozmetiku, parfumy, elektroniku, detské hračky, ale dokonca aj  lieky a výživové doplnky. Spotrebiteľov lákajú na nízku cenu. Avšak nie všetko, čo vyzerá ako výhodná kúpa, ňou aj v skutočnosti je. Je potrebné si uvedomiť, že falšované výrobky predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľa. Z finančného hľadiska spotrebiteľ prichádza o šancu na reklamáciu a vrátenie peňazí,“ vysvetľuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV.

Kúpou falšovaných výrobkov míňajú spotrebitelia svoje peniaze na nekvalitné imitácie, ktoré môžu byť nebezpečné pre ich zdravie a bezpečnosť. Škoda, ktorú nákup falzifikátov spôsobuje výrobcom aj celkovej ekonomike nie je len finančného charakteru. Zisk z predaja falšovaných výrobkov podporuje ďalšie formy organizovaného zločinu, akými sú obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí, pracovné vykorisťovanie, detská práca a porušovanie základných ľudských práv vo výrobných závodoch. Pri výrobe falzifikátov často nie sú dodržiavané predpisy a dochádza k ničeniu životného prostredia.

  • Falzifikáty detských hračiek môžu byť plné chemikálií a toxínov spôsobujúcich vážne ochorenie, medzi nimi astma či rakovina. Mnohé z nich sú vyrábané z komponentov, ktoré nerešpektujú vekové hranice a pre deti predstavujú nebezpečenstvo.
  • Falšovanej elektronike chýbajú časti výrobkov alebo sú v zlej kvalite. Môže dôjsť k ich prehriatiu, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo explózii.
  • Falošná kozmetika môže obsahovať toxické hladiny chemických a škodlivých látok ako arzén, olovo a ortuť. Výsledkom bývajú vyrážky, opuch či otrava. Falošný make-up s obsahom berýlia, kadmia a arzénu (známych rakovinotvorných chemikálií) môže byť infikovaný baktériami.
  • Falšované oblečenie je vyrábané z neštandardných materiálov, obsahuje toxické hladiny chemikálií, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože či v niektorých prípadoch môžu mať karcinogénne účinky. V extrémnych klimatických podmienkach neposkytujú dostatočnú ochranu.

 „Naučiť sa identifikovať podvodné webové stránky, ktoré falzifikáty predávajú, je kľúčovým krokom, ako ochrániť seba aj svojich blízkych. Ak zistíte, že ste si kúpili falšovaný výrobok, nahláste to miestnej polícii,“ dodáva Tuchscher.

EUIPO odhaduje, že v dôsledku falšovania a pirátstva prichádzame v Európskej únii o 83 miliárd eur a 790 000 pracovných miest  ročne.

  • Prichádzame o 7,4 % tržieb v deviatich odvetviach v dôsledku falšovaných výrobkov.
  • Medzi tieto sektory patria oblečenie, hračky, športové potreby, kozmetika, víno a alkohol, šperky, kabelky a hudba.
  • Straty na vládnych príjmoch v dôsledku falšovania a pirátstva sa odhadujú na 14,3 miliárd eur.