Bratislava, 3. máj 2021

Pred dvomi rokmi, v máji 2019 vstúpilo do platnosti opatrenie, na základe ktorého pri propagácii potravinárskych a poľnohospodárskych produktov musí mať minimálne 50% slovenský pôvod. Táto regulácia bola uvedená do praxe bez odbornej diskusie a napriek vetu prezidenta Andreja Kisku. Krátko nato skupina poslancov strán Sloboda a Solidarita a OĽaNO podala podnet na Ústavný súd preskúmať súlad tejto regulácie s Ústavou Slovenskej republiky.

Hoci menované strany sú už viac ako rok súčasťou Vlády Slovenskej republiky, do tohto momentu nezosúladili svoje činy pri riadení štátu s deklaráciami z roka 2019, z programového vyhlásenia vlády alebo z podnikateľského kilečka ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Slovenské združenie pre značkové výrobky sa v júni 2019 ako prvé obrátilo na Európsku komisiu so žiadosťou o preskúmanie povinného podielu domácich produktov v propagačných materiáloch. Európska komisia aj na základe podnetu značkových výrobcov začala konať a v júli minulého roka zaslala Slovenskej republike formálnu výzvu (letter of formal notice), kde pomenovala nesúlad národnej regulácie s právom Európskej únie.

Značkoví výrobcovia nemajú výhrady voči zámeru podporovať domácich producentov potravín. Na tento účel by sa však nemali používať diskriminačné nástroje porušujúce princípy jednotného trhu Európskej únie, vďaka ktorému sa môže naštartovať a rozvíjať aj slovenské potravinárstvo. Navyše, ministerstvo pôdohospodárstva, napriek prísľubu doteraz nezabezpečilo riešenie pre značkové predajne jedného výrobcu alebo obchody špecializujúce sa na talianske alebo ázijské potraviny, ktoré sú pri propagácii svojej ponuky odkázané na porušovanie zákona.

Z vyššie uvedených dôvodov Slovenské združenie pre značkové výrobky žiada, aby Slovenská republika prestala s aplikovaním diskriminačnej regulácie, schválila novelu zákona o potravinách, ktorá zosúladí naše právo s právom Európskej únie a presadzovala jasný, pro-európsky prístup k dohľadu nad zdravým podnikateľským prostredím.

SZZV vzniklo v roku 1996 a je členom viacerých medzinárodných organizácií ako Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA) alebo Európske združenie značkových výrobcov AIM. Zastupuje spoločnosti s viac ako 7.000 zamestnancami na Slovensku a obratom viac ako 1,3 miliardy eur.