Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré zastupuje významných značkových výrobcov potravín, víta dnešné zverejnenie komplexnej analýzy Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), do ktorého bolo zaradených 128 značkových potravín  a produktov obchodných reťazcov v 19 členských štátoch EÚ vrátane Slovenska. Podrobná správa potvrdzuje, že neexistuje dôkaz o rozdelení „východ-západ“ v kvalite potravín.

Zo správy JRC vyplýva, že v zložení živín a/alebo zložkách môžu existovať rozdiely, ale že tieto rozdiely nie sú štrukturálne prepojené so špecifickými zemepisnými oblasťami a z väčšej časti ich možno logicky vysvetliť. Je bežné, že zloženie výrobkov môže byť rozdielne z viacerých dôvodov vrátane dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov a noriem, dostupnosti surovín a podpory miestnych dodávateľských reťazcov a tiež investícií do snahy o zmeny výrobkov s cieľom zlepšiť ich nutričný profil. V správe JRC sa zároveň jasne hovorí, že rozdiel v zložení automaticky neznamená inú úroveň kvality.

Dúfame, že uverejnenie správy JRC poskytne spotrebiteľom, regulačným orgánom a iným subjektom istotu, že výrobcovia potravín zaobchádzajú so spotrebiteľmi rovnako, bez ohľadu na to, kde žijú.

Ako vyplýva z podrobností v správe, výrobcovia značiek v Európe sa spojili s Európskou komisiou a JRC, aby zabezpečili sprístupnenie všetkých skutočností na objasnenie tejto kľúčovej otázky. Tešíme sa na pokračovanie tohto konštruktívneho dialógu, keďže sa všetci snažíme o to, aby sme spotrebiteľom a komunitám v Európe priniesli absolútne najlepšie riešenie.

Pre členov SZZV zostáva bezpečnosť a kvalita potravín a nápojov najvyššou prioritou, ktorú by priemysel za žiadnych okolností a pre akéhokoľvek spotrebiteľa neohrozil.

Dnes zverejnená správa poskytla pevný základ pri absencii jasných, porovnateľných a spoľahlivých údajov a dôkazov a pomáha definovať parametre pre priemysel v budúcnosti. Napriek tomu, že vzhľadom na samotný charakter tohto postupu bude vždy existovať určitá úroveň subjektivity a určitá miera chýb, domnievame sa, že do budúcnosti bude mimoriadne dôležité dodržiavať metodiku schválenú EÚ.

Keďže správa JRC ukázala menšie rozdiely vo vyhláseniach o označovaní (napr. odlišné uplatňovanie pravidiel zaokrúhľovania v členských štátoch EÚ), priemysel je pripravený podporiť kroky na ďalšie zosúladenie tvrdení vo všetkých krajinách EÚ, ak je to možné.