ZNAČKOVÍ VÝROBCOVIA HODNOTIA UPLYNULÝ ROK POZITÍVNE, OČAKÁVANIA NA ROK 2022 SÚ OPTIMISTICKÉ

Slovenčina