Záväzok Nestlé znížiť v Európe obsah cukru vo výrobkoch o 18 000 t do roku 2020

Slovenčina