Zákon o neprimeraných podmienkach v schválenej podobe ohrozí dodávateľov, ktorých mal chrániť

Slovenčina