Bratislava 27. marec 2014 – Vedia Slováci koľko ich stojí jedno pranie? Pokiaľ používajú nadmerne veľkú praciu dávku alebo napĺňajú práčku len do polovice, ich peňaženky sa zbytočne rýchlo zmenšujú. Slovenské združenie pre značkové výrobky odporúča sledovať nielen cenu za balenie pracieho prostriedku a prepočet na objemovú alebo hmotnostnú jednotku, ale hľadali informáciu o cene za jednu praciu dávku.

„Cena za praciu dávku ako aj jej veľkosť je dnes oveľa dôležitejšia informácia, ako cena za balenie. Slovenským spotrebiteľom odporúčame, aby si pred kúpou pozorne pozreli túto informáciu. Pokiaľ roky používajú rovnaké množstvo pracieho prostriedku, ich pranie sa môže zbytočne predražiť,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Dušan Pleško.

Odporúčaná veľkosť pracej dávky a počet pracích dávok sú povinné údaje, ktoré musí uvádzať výrobca na obaloch pracích prostriedkov už od roku 2005. Spotrebiteľovi v tejto situácii môže pomôcť označovanie ceny za jednu praciu dávku na predajných miestach. Napriek oficiálnej výzve Slovenskej obchodnej inšpekcie z januára 2013, väčšina obchodných reťazcov pri pracích práškoch uvádza doterajšiu cenu za hmotnostnú jednotku, takže zákazník tak nedostáva informáciu pre adekvátne porovnanie medzi rôznymi formami pracích prostriedkov (t.j. cenu o jednej pracej dávke v prípade tabletkových, tekutých či práškových pracích prostriedkoch).

„V záujme slovenských spotrebiteľov plne podporujeme aktivity Slovenskej obchodnej inšpekcie. Značkové výrobky sú nositeľmi inovácií a majú záujem poskytovať informácie transparentne. Sme presvedčení, že sledovanie ceny za praciu dávku pomôže Slovákom získať lepšiu kontrolu nad svojimi výdavkami a dosiahnuť vyššiu zákaznícku spokojnosť,“ dodal výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Dušan Pleško.

 

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. Cieľom SZZV je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov značkových výrobkov v oblastiach, ktoré majú vplyv na výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov. Združenie vykonáva činnosť na celom území Slovenskej republiky. SZZV vznikol v roku 1996, má 17 členov a je členom viacerých svetových a európskych združení značkových výrobkov.