Porota pod vedením profesora Harvardovej univerzity Cassa Sunsteina, ktorý je spolu s držiteľom nobelovej ceny Richardom Thalerom autorom bestselleru The Nudge – Šťuch, udelila vo štvrtok 17. októbra 2019 ceny Nudging for Good za inovatívne iniciatívy smerom k zodpovednému správaniu spotrebiteľov. Dve diamantové ceny získali projekty spoločností Procter&Gamble v Holandsku a Nestlé v Španielsku. Prvým bol systém zberu a recyklácie použitých detských plienok v Amsterdame a druhým Nutriplato, ktorý pomocou špeciálneho taniera komunikuje deťom princípy vyváženej stravy. Osobitné ocenenie udelila porota projektu spoločnosti Essity, ktorým značka Zewa v Maďarsku aktívne otvorila tému, že hygiena domácnosti nepozná rozdiel medzi mužmi a ženami.

“Aby sa svet zmenil k lepšiemu, nemôžeme sa spoliehať len na regulácie, ale potrebujeme aj silné značky, ktoré nás posúvajú vpred inováciami a samoreguláciou,” vyhlásila pri odovzdávaní cien členka poroty a generálna riaditeľka Európskeho spotrebiteľského združenia BEUC, Monique Goyens.

Hoci ocenené projekty boli lokálnymi realizáciami, vo všetkých prípadoch išlo o projekty, ktoré sú súčasťou konkrétnych iniciatív značkových výrobcov presadzovaných globálne. Z uvedeného dôvodu po úspechu projektu v jednej krajine ho často realizujú aj v ďalších. Ocenený projekt zberu detských plienok v Amsterdame rozvíja už existujúci projekt v Taliansku, pričom spoločnosť Procter&Gamble chystá jeho ďalšiu aplikáciu. Podobne, ocenený španielsky projekt Nutriplato je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa na Slovensku napĺňa cez projekt Viem čo zjem.

“Značkoví výrobcovia nielen cez ocenené aktivity dokazujú, že im nejde len o dosahovanie čo najvyššieho zisku, ale aj zlepšovanie kvality života, spoločnosti, zdravý životný štýl a udržateľné životné prostredie,” dodal výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.

Vyhlasovateľom ceny Nudging for Good je Európske značkové združenie AIM, ktorého členom je Slovenské združenie pre značkové výrobky. Prvýkrát boli ceny udelené v roku 2017 za projekty v troch oblastiach – zodpovednej spotreby a zdravej výživy, zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a lepšej a inkluzívnejšej spoločnosti. Viac informácií o cenách nájdete na stránke www.nudgingforgood.com